Sopimus aivovaurioihin keskittyvän portaalin suunnittelusta ja toteutuksesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 12.3.2012

Aivovaurio.fi-verkkopalvelu kokoaa aivaurioihin liittyvän tiedon, kokemukset ja vertaistuen yhteen osoitteeseen.

Aivovaurio.fi -projekti käynnistyi

Teimme sopimuksen Aivovammaliiton aivovaurio.fi -verkkoportaalin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Työhön sisältyy myös graafisen suunnittelun palveluita projekti-ilmeen toteutuksen muodossa (logo, värit, typografia sekä tarvittavat ilmesovellukset).

FAKTA
Sekä aivovaurion saaneet, heidän läheisensä että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat kaikki enemmän tietoa ymmärtääkseen vammautunutta muuttuneessa tilanteessa ja sen edellyttämien välittömien ja kuntouttavien toimenpiteiden tärkeyttä. Kuntoutus ei onnistu minkään tahon yksin toteuttamana toimintona, vaan tarvitaan kuntoutujan, hänen läheistensä sekä ammattilaisten yhteistyötä.

TAVOITTEET
Päätavoitteena on rakentaa kattava verkkopalvelu eri tavoin aivovaurion kohdanneiden, heidän omaistensa ja ammattilaisten käyttöön.

KOHDERYHMÄT
Aivovaurio.fi – portaalin kohderyhmät ovat:
1) Tapaturmaisesti aivovammautuneet henkilöt
2) Aivoverenkiertohäiriön sairastaneet henkilöt
3) Aivokasvainta sairastavat henkilöt

Portaalia ovat suunnittelemassa sekä myös käyttämässä aivovaurion kohdanneet henkilöt, heidän omaisensa sekä alan ammattilaiset.

PILOTOINNILLA KEHITYSIDEOITA
Portaali toteuteteaan vaiheittain ja kohderyhmät huomioon ottaen käyttöönotto menee pilottivaiheen kautta, josta saadun palautteen perusteella kehitetään rakennetta, sisältöjä, tiedon esitystapoja sekä toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä paremmin kohderyhmää palvelevaan suuntaan. Pilotointi toteutetaan loppukeväästä ja koko verkkopalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vasta syksyllä 2012.Takaisin

Aivovaurio postikortti
Projektiin liittyvä meillä suunniteltu postikortti.

Meihin luottavat jo