Silmälääkäriyhdistys asiakkaaksi

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 13.2.2012

Toteutamme silmälääkäreille kattavan verkkopalvelun ja uudistamme samalla yhdistyksen ilmettä.

Silmälääkäriyhdistys uudistuu

Jo 100 vuotta vanha perinteinen silmälääkärien yhdistys kaipasi verkkopalveluunsa uutta sisältöä ja ennen kaikkea visuaalista uudistusta.

Silmälääkäriyhdistys

Kehitystyön tavoitteena on uudistaa Silmälääkäriyhdistyksen verkkopalvelu, joka antaa mielikuvan asiantuntijaorganisaatiosta, joka edustaa kotimaista silmälääkäritoimintaa, silmälääketieteen kehitystä sekä sen käytännön soveltamista maassamme. Verkkopalvelun pääasiallisena kohderyhmänä ovat yhdistyksen jäsenet (olemassa olevat ja uudet potentiaaliset), aiheesta kiinnostuneet muut tahot, sekä eri sidosryhmät. Pääasiassa tiedotuskäyttöön suunniteltavan verkkopalvelun rakenteessa ja sisältöjen esillepanossa kiinnitetään erityishuomiota selkeyteen, jotta käyttäjän tarvitsemat tiedot ovat helposti löydettävissä tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa.

Organisaatioilmeen kehittämistä varten Silmälääkäriyhdistyksen käytössä oleva logo stilisoidaan ja toimitetaan asiakkaalle sähköisessä muodossa käytettäväksi eri viestintämateriaalissa. Yhdessä uuden verkkopalvelun ilmeen kanssa ne antavat uskottavan mielikuvan silmälääketieteen asiantuntijasta. Tavoitteena on luoda moderni, selkeä sekä organisaation viestintää tukeva houkutteleva ja näyttävä kokonaisuus.

Verkkopalvelu luovutetaan huhtikuussa asiakkaalle sisältötuotantoa varten ja se julkaistaan myöhemmin keväällä.Takaisin


Suomen Silmälääkäriyhdistyksen keskeisinä tavoitteina on edistää tieteellisen toiminnan avulla silmälääketieteen kehitystä ja sen käytännöllistä soveltamista maassamme sekä huolehtia silmälääkärien eduista.

Meihin luottavat jo