Sopimus Suomen Invalidien Urheiluliiton verkkopalvelujen uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 29.3.2007

Järjestöviestinnän ja toimialan eri palvelumuotojen tuntemus, monipuoliset järjestöpuolelle toteutetut asiakasratkaisut, graafinen osaamisemme sekä helppokäyttöinen ja laajennettavissa oleva eAdmin –ylläpitojärjestelmämme olivat kriteereitä kun Suomen Invalidien Urheiluliitto valitsivat meidän verkkopalvelunsa toimittajaksi.

Sopimus Suomen Invalidien Urheiluliiton verkkopalvelujen uusimisesta

Suomen Invalidien Urheiluliitto - Hyvää oloa, Sportin iloa
Suomen Invalidien Urheiluliitto eli SIU on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö liikuntavammaisille, kuten selkäydinvammaisille, amputoiduille, CP-vammaisille ja lyhytkasvuisille henkilöille, joilla on lihassairaus sekä kaikille muille henkilöille, joiden tuki- ja liikuntaelinvamma tai sairaus vaikuttaa liikkumiseen.

SIU on perustettu vuonna 1964. Jäsenseuroja ovat paikalliset invalidiyhdistykset, joita on yli 150. Seuroissa on henkilöjäseniä noin 35 000. SIU toimii yhteistyössä muiden vammaisurheilujärjestöjen, yleisten urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa. Liikuntavammaisille lapsille ja nuorille on erillinen SIU:n nuorisoklubi Futuuri.

SIU:lla on vammaisurheilua ja -liikuntaa käsittelevien kirjojen, lehtien ja videoiden jatkuvasti karttuva kokoelma, joihin voi tutustua liiton toimistossa. Lisäksi liitosta voi lainata urheiluvälineitä ja saatavilla on myös lajien sääntöjä. SIU tiedottaa toiminnastaan Invalidiliiton jäsenlehden IT:n urheilusivuilla ja julkaisee lisäksi SIU Sportti -lehteä. SIU on yhteydessä tiedotusvälineisiin ja viestii vammaisurheilusta ja -liikunnasta. Uusittava verkkopalvelu tulee olemaan keskeisessä roolissa liiton tiedotusvälineenä ja vaikutuskanavana.

Tavoitteita ja ratkaisuja - vauhtia, väriä, liikettä sekä erilaisia näkökulmia liikkumiseen
Suunnitelmissa on toteuttaa Suomen Invalidien Urheiluliitolle värikäs, vauhdikas ja moderni sekä helppokäyttöinen ja eri kohderyhmien saavutettavissa oleva laaja verkkopalvelu, joka esittelee kotimaista vammaisurheilua ja liikuntaa eri muodoissaan. Liiton jäsenistölle verkkopalvelu tarjoaa mm. monipuolisen lajikohtaisesti jaotellun tapahtumakalenterin ja tulospalvelun. Toimitettava verkkopalvelu ja sen hallintajärjestelmä soveltuu niin tiedotustoimintaan, tapahtuma- ja koulutushallintaan kuin myös vuorovaikutteisten palveluiden toteuttamiseen.

Sivuston graafinen ilme ja käyttöliittymä uusitaan vastaamaan nykyaikaisen verkkopalvelun vaateita. Sivuston eri kohderyhmät huomioon ottaen helppokäyttöisyystoiminnot ovat luonteva osa uusittavan verkkopalvelun käytettävyyskriteerejä. Järjestelmä rakennetaan kehittämämme eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan ja siihen luodaan tarvittavat ylläpitotyökalut sivuston sisällön ja rakenteen hallintaan, tiedottamiseen, tapahtuma- ja koulutuspalveluiden hallintaan sekä sähköisten lomakkeiden hallintaan. Laaja-alaisen sivuston tietosisällön hallintaa ja tiedon löydettävyyttä helpottavat monipuoliset hakutoiminnot jonka lisäksi sivuston käytön seurantaa ja kehittämistä varten käyttöön otetaan uusin versio kävijäseurantaohjelmistostamme joka tarjoaa erittäin monipuolista ja helposti käytettävissä olevaa relevanttia tietoa sivuston käytöstä. Jatkosuunnitelmissa on sivuston toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin suunnatuilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa. Uusi verkkopalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2007 asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti.

Kysy lisätietoja järjestöviestintään kehitetyistä ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo