YPAP herää henkiin

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 20.11.2015

Pyroll Oy:n tytäryhtiönä toiminut pääasiassa rakennuspapereita valmistava YPAP Oy on elänyt hiljaiseloa lähivuodet. Nyt legendaariset PAAVO-rakennuspaperit saavat rinnalleen uusia tuotteita ja yrityksen tavoitteena on nousta seuraavan kolmen vuoden aikana Suomen suurimmaksi rakennusmateriaalitoimittajaksi.

Lintukoto

YPAPin toiminnan kehittämiseksi ja tahtotilan saavuttamiseksi tarvitaan tietenkin uskottava yritysilme ja sitä tukeva moderni verkkopalvelu. Projekti toteutetaan yhdessä mainostoimisto doopin kanssa, joka vastaa yrityksen perusilmeen luomisesta ja tuotekuvien mallintamisesta. Meillä toteutetaan uusi, moderni ja asiakkaan liiketoimintaa tukeva verkkopalvelu.

Verkkopalvelun pääasiallisena kohderyhmänä ovat rakennusalan asiakkaat (rakennusliikkeet, talonvalmistajat) sekä materiaaleja edustavat jälleenmyyjät. Tuotetietoja käyttävät myös yksittäiset kuluttaja-asiakkaat, mutta heitä palvelevat viime kädessä maan kattava jälleenmyyjäverkosto.

Pääasiassa markkinointi- ja palvelukäyttöön suunniteltavan verkkopalvelun rakenteessa ja sisältöjen esillepanossa kiinnitetään erityishuomiota selkeyteen, jotta käyttäjän tarvitsemat tuotetiedot ovat helposti löydettävissä tiiviissä, ymmärrettävässä ja käytettävässä muodossa.

Uusi verkkopalvelu toteutetaan eAdmin 5 -ylläpitojärjestelmän avulla ja asiakkaalle luovutetaan helppokäyttöiset työkalut sivusisällön, tuotetiedon ja jälleenmyyjäverkoston hallintaan.

YPAPin uusi ilme ja verkkopalvelu lanseerataan alkukeväästä 2016.


Sillä välin, voit tutustua jo julkaistuihin asiakastöihimme:

ReferenssitTakaisin

YPAP Oy

YPAP perustettiin alun perin vuonna 1976 Pyroll Oy:n tytäryritykseksi. Tällöin Ypäjän Paperi nimellä toimivan yrityksen liiketoiminta perustui erilaisten teollisuuden papereiden (mm. paperisäkit, käärepaperit) valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin. Erilaisten vaiheiden kautta YPAP erkani Pyroll Oy:stä omaksi yrityksekseen, mutta vuonna 2011 se liitettiin takaisin osaksi Pyroll-konsernia.

Tämän päivän YPAP keskittyy liiketoiminnassaan rakennusmateriaalien ja erityisesti rakennuspaperien tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin. Yrityksellä on käytössä tunnettu PAAVO -tuotemerkki, jolla on pitkä historia ja hyvä tunnettuus rakennuspaperien alalla. Tuotteitaja tuoteryhmiä on pyritty laajentamaan siten, että YPAP pystyy tarjoamaan kattavasti rakentamiseen liittyviä materiaaleja.

Meihin luottavat jo