Lisää kuljetusalan asiakkaita

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 28.10.2014

Uudistamme loppuvuodesta kuljetusalaan erikoistuneen lakitoimiston yritysilmeen sekä verkkopalvelun asiakastarpeiden mukaisesti. Lisäksi aloitamme alan koulutussivuston (kuljetusala.com) uudistuksen vielä ennen vuodenvaihdetta.

Kaksi mielenkiintoista ja hyvin erilaista kuljetusalaan liittyvää asiakasprojektia käynnistyvät toistensa jälkeen. Näiden kautta toimialaosaamisemme laajentuu entuudestaan ja samaan aihealueeseen tulee eri näkökulmia, vaikka asiaskastarpeissa onkin tiettyjä yhtymäkohtia.

Kalt Uutinen


Kuljetusalan yrittäjiä palvelevan lakitoimiston
toiveena oli erottautuminen lakitoimistomaailmaan liittyvistä yleisistä kliseistä kuten tyyppillisestä kuvamaailmasta, väreistä ja alleviivaavasta asiallisuudesta. Kohderyhmän huomioon ottaen vaikeissa tilanteissa (esim. työriidat) lähestyminen täytyy olla mutkatonta, sujuvaa ja ilman mitään turhaa kapulakieltä. Meille tällainen haastava ja mielenkiinoinen työ sopii enemmän kuin hyvin. Uusi ilme ja verkkopalvelu tullaan julkaisemaan loppuvuodesta.

Kuljetusalan koulutussivuston, kuljetusala.com, uudistamisessa on yhtä lailla riittävää haastetta, jonka tuovat kohderyhmänä pääasiassa olevat yläasteen koululaiset. Miten luoda kuljetusalasta koululaisiin vetoava, dynaaminen ja houkutteleva vaihtoehto ammatinvalinnassa? Tämä jää nähtäväksi kun uusi sivusto julkaistaan alkukeväästä.Takaisin

Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy

Yritys on erikoistunut maantiekuljetusalan yritysten ja yrittäjien kaikenlaisten oikeudellisten asioiden hoitamiseen.Sen omistavat yhdessä Autoliikenteen työnantajaliitto ALT sekä SKAL, joiden jäsenyritykset saavat lakitoimiston palveluista alennuksia jäsenetuihinsa liittyen.


kuljetusala.com

Pääasiassa yläasteen koululaisille, opoille sekä ammatinvaihtoa suunnitteliville kuljetusalasta kiinnostuneille henkilöille suunnattu koulutussivusto tarjoaa kattavaa tietoa kuljetusalasta sekä sen vaatimasta ammatillisesta koulutuksesta.

Meihin luottavat jo