Tuttu TV:stä!

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 11.1.2013

Ypäjän Hevosopistolla kuvattu reality-sarja pyörii TV2:lla ja uusi verkkopalvelukin saatiin julkaistua asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Hevosopistolle uusi verkkopalvelu

TV:ssä pyörivä Ypäjän Hevosopiston opiskelumaailmaan sijoittuva reality-sarja on nostanut opiston suosiota jo entuudestaan. Opiston verkkopalvelussakin käy kova kuhina, joten uudet sivut tulivat todelliseen tarpeeseen.

Kehitystyön tavoitteena oli luoda Ypäjän Hevosopistolle visuaalisesti näyttävä, ajanmukainen ja selkeä julkisista www-sivuista ja ekstranetistä koostuva verkkopalvelukokonaisuus, josta kävijä löytää helposti tarvitsemansa ajankohtaiset koulutukset, kilpailu- ja tapahtumatiedot sekä opiston toimintaan liittyvät ajankohtaisuutiset ja muut sisällöt.

Uusi verkkopalvelu antaa edustavan ja laadukkaan mielikuvan jo kansainväliselläkin tasolla merkittävästä hevosalan koulutus- ja osaamiskeskittymästä, joka palvelee laajasti ja monipuolisesti hevosalan opiskelijoiden lisäksi alan ammattilaisia ja harrastajia sekä hevostapahtumiin ja -kilpailuihin osallistujia.

Uuteen verkkopalveluun voit tutustua alla olevasta osoitteesta:

www.hevosopisto.fiTakaisin

Meihin luottavat jo