eAdmin-ylläpitojärjestelmällemme Avainlipun käyttöoikeus

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 16.6.2011

Kotimainen ohjelmistotuotteemme sai Suomalaisen Työn liiton myöntämän Avainlippu-alkuperämerkin käyttöoikeuden. Suosi suomalaista!

eAdmin-ylläpitojärjestelmällemme Avainlipun käyttöoikeus

Kotimainen työ kunniaan. Oma täysin kotimainen ohjelmistokehityksemme alkoi jo vuonna 2000, jolloin ensimmäiset verkkopalvelun ylläpito- ja seurantatyökalut tuotteistettiin. Syntyi eAdmin-ylläpitojärjestelmä.

Nyt työn alla oleva, jo viidennen sukupolven eAdmin5 -alustaratkaisu, on kasvanut laajaksi markkinointiviestinnän järjestelmäksi, jolla sähköinen viestintä, palvelut ja asiointi hoituvat kätevästi samalla järjestelmällä. Asiakkaalle tämä tarkoittaa käytännössä ylläpidon helppoutta, toimintojen yhdistämistä, innovatiivisia ratkaisuja ja joustavaa asiakastarpeisiin perustuvaa laajennettavuutta. Tämä toimintamalli kuvastaa muutenkin yrityksemme strategiaa, jossa kaikkien asiakassuhteiden tavoitteena on aina pitkäaikainen yhteistyösuhde. Kumppanuudesta on etua todellisten tarpeiden tunnistamisessa ja asiakaskohtaisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Olemme sangen ylpeitä omasta tuotekehityksestämme, jolle Avainlipun merkintäoikeus antaa vielä lisäarvoa. Suomalaisen ohjelmistotuotteen arvo korostuu erityisesti aikakaudella, jolloin kansainvälisen yhteisön kehittämät avoimen lähdekoodin järjestelmät valtaavat markkinoita ja niihin sisäänrakennettu toimittajariippumattomuuden ajatusmalli murentaa toimivan yhteistyökumppanuuden periaatteita.

Kaiken voi aina tehdä paremmin - suosi siis suomalaista laadukasta ohjelmistotuotantoa!

Turussa, 16.6.2011

Sami Pylvänäinen, toimitusjohtaja
Verkkovaraani OyTakaisin

Avainlippu-merkki

Avainlippu-alkuperämerkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa.

Merkki antaa kuluttajille mahdollisuuden valita suomalainen vaihtoehto ja vaikuttaa omien ostopäätösten kautta omaan ja muiden ihmisten elämään. Avainlipun käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto.

Meihin luottavat jo