Kuurojen Palvelusäätiölle uudistettu verkkopalvelu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 28.4.2011

Pitkäaikainen asiakkaamme Kuurojen Palvelusäätiö otti käyttöön Ekstranet-palvelun, jonka yhteydessä myös verkkopalvelun ilme uudistettiin ja sisältöjä kehitettiin paremmin asiakkaita palveleviksi.

Kuurojen Palvelusäätiölle uudistettu verkkopalvelu

Kuurojen Palvelusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka on perustettu jo vuonna 1897. Sillä on vahva ja arvostettu asema viittomakielisten palvelujen tuottajana sekä kuurojen ja kuurosokeiden järjestölähtöisen toiminnan toteuttajana. Palvelusäätiöllä on seitsemän palvelukeskusta eri puolilla Suomea, jotka tarjoavat kuuroille ja kuurosokeille viittomakielisen sosiaalisen verkoston ja heitä huomioivan toimintaympäristön.

Yhteistyömme säätiön kanssa alkoi jo seitsemän vuotta takaperin ja olemme kehittäneet heidän verkkopalveluaan vuosien aikana asiakaslähtöisesti kulloisiinkin tarpeisiin. Ratkaisuja löytyy mm. sähköiseen viestintään, kurssitoiminnan pyörittämiseen ja rekrytoinnin hallintaan. Uusimpana asiakastarpeena oli kommunikointi ja materiaalin jakaminen säätiön alueellisten palvelukeskusten kanssa, johon tarjosimme ekstranet-laajennusta. Käyttäjäryhmäpohjainen hallinta mahdollistaa sisällön kätevän hajauttamisen, jolloin omat materiaalit on helppo saada käyttöönsä. Työn yhteydessä jo hieman vanhentunut verkkoilme raikastettiin ja sisällöt käytiin kokonaisuudessaan läpi. Toteutimme myös muutaman logon palvelutoiminnan tarpeisiin.

www.kuurojenpalvelusaatio.fiTakaisin

Kuurojen Palvelusäätiö

Meihin luottavat jo