Uusia sivustojulkaisuja: United Mill Service

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 4.5.2009

Toteutimme teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluja tarjoavalle United Mill Servicelle verkkopalvelun yrityspresentaatioon, osaamisen ja referenssien esittelyyn sekä ajankohtaistiedon jakamiseen. Julkisen verkkopalvelun lisäksi käyttöön otettiin Extranet –palvelu joka tarjoaa lisäarvopalvelua yrityksen asiakkaille sekä toimii joustavasti myös yrityksen henkilökunnan sisäisenä Intranet –palveluna.

Uusia sivustojulkaisuja: United Mill Service

United Mill Service on teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluja tarjoava yritys ja nykyaikainen tilauskonepaja moduulituotantoyksikköineen. Toiminnan peruspilareita ovat jo yli 35 vuoden ajan olleet asiakaslähtöisyys ja laatu sekä luotettavuus. Teollisuuspalveluyksikkö tarjoaa huolto- ja kunnossapitopalveluja mm. voimalaitoksille sekä prosessiteollisuudelle. Sen kapasiteetti on 80 ammattitaitoista asentajaa sekä nykyaikainen huoltokalusto. Tilauskonepajayksikkö on erikoistunut ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä valmistettuihin tuotteisiin. Yritys valmistaa räätälöityjä koneisto- ja laitekokonaisuuksia voimalaitoksille ja teollisuudelle. Sen kapasiteetti on 30 metallin ammattilaista sekä nykyaikainen konepajakalusto. Moduulivalmistus sekä kehittyneet tuotantomenetelmät osakokoonpanoineen mahdollistavat suurienkin kokonaisuuksien valmistamisen. Moduulivalmistuksessa työskentelee 30 metallin ammattilaista joiden käytössä on nykyaikainen konepajakalusto. United Mill Servicen liiketoiminta-aluetta ovat Suomi, Ruotsi ja Viro.

Tavoitteita ja ratkaisuja: United Mill Servicelle helppokäyttöinen ja visuaalisesti houkutteleva tiedotus- ja markkinointikanavakanava yrityspresentaatioon, osaamisen esittelyyn ja ajankohtaistiedon jakamiseen
Kehitystyön tavoitteena oli toteuttaa visuaalisesti houkutteleva, uskottava sekä tietosisällöltään helppokäyttöinen ja helposti ylläpidettävissä oleva verkkopalvelu, joka tarjoaa mielikuvan luotettavasta toimijasta ja yhteistyökumppanista jonka kautta yrityksen nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua ja luotettavia toimituksia. Ensisijaisesti markkinointiin suunnatun verkkopalvelun kautta on helposti saatavilla ajankohtaista informaatiota yrityksen toiminnasta, palveluista ja toteutetuista asiakasreferensseistä. Lisäksi käyttöön tarjotuilla nykyaikaisilla ylläpitotyökaluilla voidaan pitkällä aikavälillä kehittää yrityksen eri toiminta- ja palvelumuotoja verkkoympäristössä. Julkisen verkkopalvelun lisäksi toteutettu Extranet –palvelu toimitettiin joustavasti ja kustannustehokkaasti järjestelmälaajennuksena ja sitä kehitetään sekä yrityksen asiakkaiden lisäarvopalveluksi (materiaalin jakaminen asiakasprojekteissa, asiakaskoulutuksiin liittyvät tietopaketit, kommunikaatiokanava yrityksen ja sen asiakkaiden välillä, jne.) sekä yrityksen henkilökunnan sisäiseen Intranet –tyyppiseen käyttöön (sisäinen materiaalinhallinta, ajankohtaistiedotteet yrityksen henkilökunnalle, palaute- ja kehitysideat yritystoiminnan kehittämisessä, jne.). Jatkosuunnitelmissa on verkkopalvelun laajentaminen eri kieliversioilla sekä yrityksen sähköisen viestinnän (uutiskirjesovellukset) sekä vuorovaikutteisten palveluiden kehittäminen.

www.unitedmillservice.fiTakaisin

Meihin luottavat jo