Pitkäaikaiset asiakasyhteistyösuhteet jatkuvat

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 29.8.2008

Syksystä on tulossa jälleen kerran työntäyteinen sillä uusien asiakassopimusten lisäksi pitkäaikaiset yhteistyösuhteet jatkuvat olemassa olevien asiakkaittemme verkkopalveluiden kehitysprojekteina. Uusia palvelusopimuksia syksylle sijoittuvista asiakasprojekteista on tehty lukuisia ja tuotantoaikataulut täyttyvät syksyn osalta nopeasti jo näin elokuussa.

Pitkäaikaiset asiakasyhteistyösuhteet jatkuvat

Pitkäaikaista ja suunnitelmallista asiakasyhteistyötä
Eri toimialoilla olevia yritys- ja organisaatioasiakkaita Verkkovaraanilla on kaiken kaikkiaan jo noin 80. Pitkäaikaisimmat asiakasyhteistyösuhteemme ovat kestäneet jo yli kahdeksan vuotta ja toiminnassamme olemme keskittyneet nimenomaan suunnitelmallisuuteen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Toteutamme ratkaisuja jotka aidosti hyödyntävät asiakkaan eri toiminta- ja palvelumuotoja jolloin verkkopalvelua voidaan kehittää suunnitelmallisesti vuosien saatossa ja kulloistenkin asiakastarpeitten mukaisesti. Laaja ja monipuolinen markkinointiviestintään kehitetty eAdmin –järjestelmämme kattaa lähes kaikki nykyaikaisiin verkkopalvelutoimintoihin liittyvät elementit ja se koostuu kaiken kaikkiaan noin kolmestakymmenestä toiminnallisesta komponentista tai viimeistellystä ohjelmistosovelluksesta. Näin asiakkaamme voivat kattaa laajemmatkin sähköiset liiketoimintaratkaisut saman järjestelmän avulla.

Syksyn tulevia uudistus- ja kehitysprojekteja asiakkaillemme:
Labnet, Psoriasisliitto, ECSB, RIA, FCG,…

Uusia palvelusopimuksia laajemmista verkkopalveluiden kokonaisuudistuksista - ilmeuudistukset, järjestelmäpäivitykset ja –laajennukset – on tälle syksylle sovittu jo useiden asiakkaittemme kanssa. Erityisesti sähköiset uutiskirjeet tuntuvat olevan syksyn hitti niin yritys- kuin myös organisaatioasiakkaittemme keskuudessa. Ohessa esiteltynä muutamia syksyn projekteista.

Laboratoriotuotteiden maahantuontiin ja myyntiin erikoistuneen Labnet Oy:n verkkopalvelu uusitaan kokonaan. Alun perin vuonna 2004 toteuttamaamme verkkopalveluun ja tilausjärjestelmään on tehty vuosien saatossa asiakaskohtaisia muutos- ja lisätöitä mutta verkkopalvelun ilme ja ylläpitojärjestelmä on säilynyt lähes ennallaan. Tehtävällä ilmeuudistuksella, järjestelmäpäivityksellä sekä järjestelmälaajennuksilla (mm. sähköiset uutiskirjeet) haetaan uutta potkua markkinointiin, asiakasviestintään sekä tuotteiden myyntiin. Labnetin uusi verkkopalvelu otetaan käyttöön lokakuussa asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Psoriasisliitto on ollut asiakkaanamme niin ikään jo vuodesta 2004 jolloin toteutimme aluksi nuorten psoriaatikoiden eli Nupson www-sivut sekä niiden perustella keskusliiton laajennetun verkkopalvelun. Psoriasisliiton verkkopalvelua on kehitetty vuosittain ja tälle syksylle suunniteltu suurempi päivityspaketti koostuu ilmeuudistuksesta, järjestelmäpäivityksistä ja –laajennuksista. Kokonaisratkaisussa Psorin ja Nupson verkkopalvelut yhdistetään samalle ylläpitoalustalle, jonka lisäksi sisältötuotantoa pyritään kehittämään tarjoamalla joustavampia ratkaisuja esimerkiksi etusivun nosteiden ja sisältöjen hallintaan. Psoriasisliiton uusi verkkopalvelu julkaistaan syyskuun loppupuolella.

Kansainvälisen kaupallisen alan tutkijaorganisaation, European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB), verkkopalvelu toteutettiin jo vuonna 2003. Laaja verkkopalvelu toimii organisaation tiedotuskanavana, tutkijoiden kohtaamispaikkana sekä pitää sisällään monipuoliset jäsentoiminnan hallintaan liittyvät työkalut (jäsenrekisteritoiminnot, julkaisutietokannat, laskutus- ja maksutoiminnot, jne.). Verkkopalveluun on tehty vuosittain asiakastarpeitten mukaisia kehitystöitä ja mm. laajennettu konferenssisivustolla (ICSB 2007). ECSB:n syksyllä tehtävä verkkopalvelun laaja kokonaisuudistus koostuu verkkopalvelun ilmeen uusimisesta sekä järjestelmäpäivityksistä ja -laajennuksista. Organisaatioviestinnän kehittämiseen otetaan käyttöön suosittu sähköisten uutiskirjeiden ja postituslistojen hallintaan tehty sovelluksemme. ECSB:n uusi verkkopalvelu julkaistaan marraskuussa asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry:n verkkopalvelu otettiin käyttöön pari vuotta takaperin ja asiakas on ollut erittäin tyytyväinen ylläpitojärjestelmän helppokäyttöisyyteen ja joustavuuteen. Sivuista on tullut myös paljon hyvää palautetta, joten syksyllä tehtävät lisätyöt koostuvat lähinnä verkkopalvelun toiminnallisesta laajentamisesta ja järjestelmäpäivitysten kautta tulevista ylläpitoa entuudestaan helpottavista toiminnoista. RIA tehostaa järjestöviestintäänsä ottamalla käyttöön mm. sähköiset uutiskirjeet, jonka lisäksi verkkopalvelua laajennetaan RIA:n alueellisten yhdistysten käyttöön. Järjestelmämme joustavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että samalle ylläpitoalustalle voidaan liittää kustannustehokkaasti yhdistysten omat verkkopalvelut ja niiden päivitysratkaisu. Yhdistyksille luodaan tässä yhteydessä RIA -sukunäköinen ilme jotta niiden verkkopalvelut ovat linjassa järjestöviestinnän kanssa. RIA:n yhdistyssivustot ja järjestelmälaajennukset otetaan käyttöön loppusyksystä asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

FCG Finnish Consulting Group –konserni on ollut asiakkaanamme vuodesta 2006 lähtien ja parissa vuodessa olemme kehittäneet koko konsernin verkkopalveluja toimittamalla monipuolisia ratkaisuja sekä konsernin että sen eri liiketoimintaryhmien käyttöön. Järjestelmäratkaisut ovat koostuneet toimitettujen perusjärjestelmien lisäksi mm. Extranet-pohjaisista projektisivustosovelluksista, referenssitietokannoista, koulutuksen hallintajärjestelmästä ja sen integroinnista asiakkaan omiin järjestelmiin sekä koko konsernin käyttöön toimitetusta rekrytoinnin hallintasovelluksesta. Monipuoliset, asiakaskäyttöön pitkälti räätälöidyt vaativat sovellukset ovat olleet asiakkaan mieleen ja yhteistyö on jatkunut tiiviisti verkkopalveluiden kehittämisenä. Syksyn ohjelmassa on mm. toteuttaa FCG –konsernin verkkopalvelun kevyt face-lift, ottaa käyttöön pitkälti räätälöity uutiskirjeiden hallintasovellus sekä toteuttaa FCG Kansainvälinen konsultointi -liiketoimintaryhmän verkkopalvelu ja Intranet sekä siihen liittyvät vaativa referenssitietokantasovellus. FCG:lle teemme töitä jatkuvasti joten nyt sovitut tulevat uudistukset sekä uudet sovellukset ja verkkopalvelut otetaan käyttöön vaiheittain tulevan syksyn aikana.Takaisin

Markkinointiviestinnän sähköiset kokonaisratkaisumme kattavat verkkopalveluiden eri osa-alueet:

  • Internet-, Extranet- ja Intranet –ratkaisut
  • Kohderyhmäviestintä ja markkinointi
  • Aineistohallinta ja kuvapankkiratkaisut
  • Tapahtuma- ja koulutushallinta
  • Henkilöstön ja rekrytoinnin hallinta
  • Sähköiset kyselyt ja vuorovaikutteiset palvelut
  • Sähköiset asiakaslehdet ja uutiskirjesovellukset
  • Tuote-esittelyt ja verkkokaupparatkaisut
  • Jäsen- ja asiakasrekisterisovellukset
  • Verkkopalveluiden käytönseurantasovellukset

Meihin luottavat jo