Sopimus Starcke Oy:n verkkopalvelun uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 28.5.2008

Monipuoliset ja vaativat asiakasratkaisut, ylläpitojärjestelmämme joustavuus, monipuolisuus ja laajennettavuus sekä liiketoiminnan ja markkinoinnin ymmärryksemme vakuuttivat Starcke Oy:n kun he hakivat toimittajaa verkkopalvelunsa uudistamiseksi.

Sopimus Starcke Oy:n verkkopalvelun uusimisesta

Starcke Oy on painotyön jälkikäsittelyyn (Foiling) sekä turvahologrammien suunnitteluun ja valmistukseen (Securities) keskittynyt erikoisalan yritys, joka toimii kapealle niche-alueella kotimaassa. Esimerkiksi ammattitaitoisia turvaholografiayrityksiä on maailmassa vain muutamia joten Starcken yhteistyökumpanit turvaholografia-alalla löytyvät sekä USA:n että Euroopan tunnetuimmista ja luotettavimmista asiantuntijoista. Painotyön jälkikäsittelyssä yritys on erikoistunut laadukkaiden foliointien, preeglausten, foliopreeglausten ja lentikulaarien suunnitteluun ja toteutukseen. Starcke Oy on aloittannut toimintansa holografiapuolella vuonna 1983 ja kuusi vuotta myöhemmin laajentanut toimintaansa laajempaan painotöiden jälkikäsittelyyn. Yritys tunnetaan monipuolisen ja ammattimaisen osaamisensa lisäksi joustavasta ja asiakaskohtaisesta palvelusta on sitten kyseessä vaativa painotyön jälkikäsittely tai tuotteiden suojaaminen turvaholografialla.

2008: Tavoitteita ja ratkaisuja – yrityspresentaatioon, palveluiden sekä asiakasratkaisujen esittelyyn ja markkinointiin soveltuva verkkopalvelu
Lähtökohtana verkkopalvelun uudistamisessa on kehittää Starcke Oy:lle sekä visuaalisesti houkutteleva että tietosisällöltään helppokäyttöinen ja helposti ylläpidettävissä oleva verkkopalvelu joka tukee yrityksen eri palvelumuotojen, painotyön jälkikäsittelyn (Foiling) sekä turvaholografian (Securities), toimintaa ja osaamisen esittelyä. Lisäksi käyttöön tarjottava moderni ylläpitojärjestelmä helpottaa, tehostaa ja nopeuttaa verkkopalvelun aktiivista hallintaa sekä käytön seurantaa ja tarjoaa pitkällä aikavälillä monipuolisia ratkaisuja yrityksen sähköisten liiketoimintaprosessien tehostamiseen.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava verkkopalvelu koostuu helppokäyttöisestä ja joustavasta sivuston rakenteen ja sisällön hallintatyökalusta, tietosisällön hallintaan suunnitelluista tehokkaista hakutoiminnoista sekä uutisointityökaluista. Monipuolinen sivuston käytön seurantaa suunniteltu kävijäseurantaohjelmisto tarjoaa asiakkaalle olennaista ja helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa verkkopalvelun käytöstä, jota voidaan soveltaa verkkopalvelun kehitystyön apuvälineenä. Jatkosuunnitelmissa on sivuston kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, sähköisten lomakkeiden hallinta, Extranet-ratkaisut, jne.).

Kolmikielinen verkkopalvelu otetaan käyttöön syksyllä 2008 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.Takaisin

Meihin luottavat jo