FCG Efeko Oy:n kurssihallintajärjestelmä otettiin tyytyväisenä käyttöön

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 25.1.2008

FCG Efeko Oy otti tyytyväisenä käyttöön heille toimitetun monipuolisen kurssihallintajärjestelmän joka integrointiin asiakkaan omaan tietojärjestelmään. Samassa yhteydessä toteutettiin FCG Finnish Consulting Group Oy:n eri konsernisivustojen välinen käyttöliittymä, jotta navigointi eri liiketoimintayksiköiden välillä on helppoa ja joustavaa.

FCG Efeko Oy:n kurssihallintajärjestelmä otettiin tyytyväisenä käyttöön

FCG Efeko Oy on koulutus- ja konsultointiyhtiö, joka tukee asiakkaiden ammatillista osaamista, rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä innovatiivista kehittämistyötä. Yhtiö syntyi Kuntakoulutuksen ja Efektian fuusiosta. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2005. Efeko tuottaa koulutus-, konsultointi-, kehittämis-, tutkimus- ja arviointipalveluja sekä tietojärjestelmiä. FCG Efeko Oy toimii verkostomaisesti yhteistyössä Kuntaliitto-konsernin ja erilaisten strategisten kumppanien kanssa. Yhtiöllä on Lappeenrannan alueellinen toimipiste. Efekon pääomistaja on Suomen Kuntaliitto, jonka jäseniä ovat kaikki kunnat ja kaupungit. Yhtiötä omistavat myös sairaanhoitopiirit sekä Espoon, Kauniaisten, Kotkan, Tampereen ja Vantaan kaupungit ja Vihdin kunta.

2008: Tavoitteet ja ratkaisut
Tavoitteena oli luoda FCG Efeko Oy:n ja muun liiketoimintaryhmän (FCG Koulutus ja konsultointi) käyttöön soveltuva kaksikielinen verkkopalvelu joka noudattaa konsernille jo aiemmin luotua verkkoilmettä. Toteutetun verkkopalvelun keskeisenä toiminnallisena kokonaisuutena on kehittämämme monipuolinen ja joustava kurssihallintajärjestelmä koulutusten ja kurssi-ilmoittautumisten hallitsemiseksi. Järjestelmä integroitiin asiakkaan omaan tietojärjestelmään joka säilyttää business-kriittistä dataa (mm. asiakkuudet ja niihin liittyvät tiedot mm. laskutukseen liittyen). Järjestelmäintegrointia varten tehtiin tarvittavat rajapintamääritykset ja toimintaskeemat ja itse tiedonsiirto järjestelmien välillä hoidetaan joustavasti XML-tiedostosiirtoina sekä automaattisesti (ajastettu siirto) että manuaalisesti (muutostietojen nopeat päivitykset) asiakastarpeitten mukaisesti. Toimitetun järjestelmän avulla sähköinen ilmoittautuminen onnistuu verkkopalvelun kautta, jonka lisäksi dynaamiset PDF –kurssiesitteet ovat kursseille hakijoille aina ajan tasalla, ja saman aikaisesti Efekon henkilökunta hallitsee samalla järjestelmällä myös kurssiesitteiden painoversioiden toteutuksen – yksinkertaista, tehokasta ja kätevää!

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettu ylläpitojärjestelmä koostuu sivuston rakenteen ja sisällön hallinnasta, uutisointityökaluista, sähköisten lomakkeiden hallintatyökaluista, tarvittavista helppokäyttöisyystoiminnoista sekä sivuston käytön seurantaa varten toimitetuista työkaluista. Laajan henkilöstön hallinta sekä ylläpidon hajauttaminen eri toimipisteiden ja vastuuhenkilöiden välillä onnistuu joustavasti toimitetun ylläpitoratkaisun kautta. Kurssihallintajärjestelmä on integroitu joustavaksi osaksi verkkopalvelua sekä asiakkaan omaa tietojärjestelmää.

Jatkosuunnitelmissa on verkkopalvelun toiminnallinen laajentaminen markkinointiviestintään, vuorovaikutteisten palveluiden toteutukseen sekä eri kohde- ja sidosryhmien käyttöön soveltuvan Extranet -ratkaisun toteuttaminen, joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, rekrytoinnin ratkaisut, Extranet -palvelut, jne.).

Kysy lisätietoja monipuolisesta kurssihallintajärjestelmästämme sekä järjestelmäintegroinneista:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo