Nordic ID asiakkaaksi

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 5.12.2011

Teimme sopimuksen salolaisen ammattimaiseen käyttöön sopivia käsipäätteitä valmistavan yrityksen verkkopalvelun uudistamisesta.

Nordic ID - mobiileja käsipäätteitä

Suomen silikonilaaksosta, Salosta, kansainvälisille markkinoille ponnistava Nordic ID kehittää ja tuottaa laadukkaita, monipuolisia ja ammattimaiseen käyttöön sopivia mobiileja käsipäätteitä. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehitettävät RFID –teknologiaan (*) perustuvat laitteet soveltuvat eri toimialueiden, kuten vähittäiskaupan, logistiikan ja teollisuuden erityistarpeisiin. Laitteilla voidaan kerätä, seurata ja analysoida tietoa, kuten varastotilannetta, tuotteiden tai tuotevaihtoehtojen saatavuutta sekä tuotteisiin tallennettua lisätietoa. Tiedon avulla loppukäyttäjiä voidaan palvella paremmin ja nopeammin, tuotantoa voidaan tehostaa ja laadunvalvontaa parantaa sekä logistiikassa tavaravirtoja seurata tehokkaammin. Nordic ID:n asiakasyrityksille nämä merkitsevät omassa toiminnassaan parempaa asiakaspalvelua, kustannussäästöjä ja toiminnan tehokkuutta.

Nordic ID:n tavoitteena on tulla omalla alallaan johtavaksi laitevalmistajaksi Euroopassa. Tavoitteen saavuttamiseksi sitä helpottavat motivoitunut henkilökunta, kotimainen laadukas insinööritaito sekä pohjoismainen design-osaaminen ja tiivis asiakasyhteistyö parhaiden ratkaisujen toteuttamisessa.

Uusi verkkopalvelu markkinointiin

Pääasiassa markkinointi- ja tiedostuskäyttöön suunniteltavan verkkopalvelun rakenteessa ja sisältöjen esillepanossa kiinnitetään erityishuomiota selkeyteen, jotta käyttäjän tarvitsemat tiedot ovat helposti löydettävissä tiiviissä, ymmärrettävässä ja houkuttelevassa muodossa. Sisältötuotannon ja rakenteen kehittämisessä auttavat helppokäyttöinen ja joustava ylläpitojärjestelmä, joustava tuotteiden hallintasovellus, monipuolinen käytönseurantatyökalu sekä järjestelmän metatieto- ja avainsanakentät hakukoneita ja sisäistä hakua varten.

Verkkopalvelun ilme toteutetaan Designlab Oy:n luoman verkkoilmeen pohjalta soveltuvin osin. Tavoitteena on laadukas, ajanmukainen ja näyttävä kokonaisuus. Verkkopalvelun rakenne suunnitellaan asiakkaan projektiryhmän kanssa siten, että eri kohderyhmille on löydettävissä riittävästi selkeästi jäsenneltyä ajankohtaista tietoa.

Uusi verkkopalvelu julkaistaan alkukeväästä asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.Takaisin

(*) RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin. Teknologian toiminta perustuu tiedon tallentamiseen RFID- tunnisteeseen ja sen langattomaan lukemiseen RFID-lukijalla radioaaltojen avulla.

Nordic ID Morphic
Nordic ID:n uusin käsipääte Nordic ID Morphic on kevyt ja tehokas työväline vähittäiskaupan käyttöön. Lukulaitteen lisäksi se toimii puhelimena.

Meihin luottavat jo