Äidinkielen opettajille uusi verkkopalvelu ensi keväänä

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 25.11.2011

Saimme lisää järjestöasiakkaita, kun Äidinkielen opettajain liitto tuli asiakkaaksemme. Uusi verkkopalvelu otetaan käyttöön ensi keväänä.

Äidinkielen opettajille kevääksi uusi verkkopalvelu

Suunnittelemme ja toteutamme Äidinkielen opettajain liitolle verkkopalvelu-uudistuksen, jonka tavoitteena on luoda eri kohderyhmiä palveleva ajankohtainen ja mielenkiintoinen kokonaisuus.

Julkiseen sivustoon tulee erilaisia blogeja, ajankohtaisuutisia ja tapahtumakalenteri, joka kokoaa kattavasti niin liiton, kuin sen paikallisjärjestöjen ja yhteistyökumppanien tapahtumia, koulutusta ja seminaareja sekä kilpailuja ja projekteja. Pääasiassa jäsenistön käyttöön suunniteltava ekstranet-palvelu koostuu eri käyttäjäryhmille jaetusta ajankohtaisesta sisällöstä ja materiaalista. Lisäksi käyttöön otetaan keskustelualue, jossa jäsenistö ja muut käyttäjäryhmät voivat keskustella ja jakaa tietoa ajankohtaisista opetustyöhön liittyvistä aiheista.

Verkkopalvelun ilmesuunnittelun avulla organisaatioilmettä ja julkista viestintää on tarkoitus kehittää ja nykyaikaistaa. Tavoitteena on antaa positiivinen ja aktiivinen mielikuva kotimaisen kielen opetustyötä edistävästä ja tukevasta asiantuntijaorganisaatiosta. Värien käytöllä, graafisille muodoilla ja kuvituksella verkkopalvelusta luodaan dynaaminen, näyttävä ja houkutteleva kokonaisuus.

Äidinkielen opettajain liitto

Äidinkielen opettajain liitto on olemassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia varten. Liitto tukee jäseniä opetustyössä, huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Liitto seuraa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa sekä auttaa opettajia erilaisissa opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 1948 perustettuun Äidinkielen opettajain liittoon kuuluu noin 3000 jäsentä ja sillä on 24 paikallisjärjestöä ympäri Suomen. Liiton eläkeläisjäsenet ovat järjestäytyneet Shamaaniklubiksi, joka kokoontuu useita kertoja vuodessa. Myös Suomi toisena kielenä -opettajat ja Suomi-koulujen tuki ry. toimivat lähellä ÄOL:oa.

Verkkopalvelu otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua. Julkinen sivusto on tarkoitus julkaista maalis-huhtikuussa 2012 ja pääasiassa jäsenistön käyttöön suunnatta ekstranet-palvelu elo-syyskuussa 2012.Takaisin

Meihin luottavat jo