Ikäihmisten palvelutarjontaa verkossa

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 11.4.2011

Julkaisimme vanhuksille monipuolisia kotipalveluita tarjoavan VTKL-Palvelut Oy:n uuden verkkopalvelun sekä Asumispalvelukeskus Wilhelmiinan uudet sivut.

Ikääntyvä väestö tarvitsee yhä monipuolisempia palveluita

VTKL-palvelut Oy on Vanhustyön keskusliiton kokonaan omistama kotihoitoyritys. Keskusliitto on tehnyt uraauurtavaa työtä kotipalvelutoiminnassa jo 1950-luvulta alkaen. Toiminta yhtiöitettiin vuonna 2004 ja yritys tarjoaa ikääntyville monipuolisia kotipalveluja (mm. kotiavustusta ja -sairaanhoitoa, siivousta, omaishoidon lomitusta, jalkahoitoa, jne.) pääkaupunkiseudulla. Yrityksen palveluksessa on yli 80 ammattitaitoista kotipalvelutyöntekijää, jotka tulevat apuun silloin, kun ikäihmisen voimat eivät enää yksin riitä arjen pyörittämiseen.

Verkkopalvelun uudistuksen yhteydessä kehitettiin asiakkaan yritysilmettä, josta haluttiin moderni, ilmava ja selkeä sekä yrityksen arvomaailmaa tukevia viestejä välittävä kokonaisuus. Helppokäyttöisen ylläpitojärjestelmän avulla asiakas voi pitää sivuston sisällöt ajankohtaisina ja käytönseurannan perusteella saatavaa tietoa voidaan käyttää sisällön kehittämisen apuvälineenä.

www.vtkl-palvelut.fi

Tavoitteena hyvä arki

Asumispalvelukeskus Wilhelmiina on osa Miinan Hoitolat Oy konsernia. Olemme työskennelleet tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa jo viimeiset viisi vuotta ja toteuttaneet aiemmin mm. Miina Sillanpään Säätiön sivuston, Siuntion Hyvinvointikeskuksen verkkopalvelun ja Intranet-ratkaisun sekä tarvittavia sähköisen viestinnän sovelluksia asiakkaan käyttöön.

Wilhelmiina on ikäihmisten asumis-, kuntoutus- ja hoitopalveluihin erikoistunut palvelukeskus, jonka tavoitteena on saada ikäihmisen omat voimavarat käyttöön ja näin turvata arvokas ikääntyminen. Inhimillisyys, ystävällisyys ja ihmisten kunnioittaminen yhdistyvät terveydenhuollon vankkaan asiantuntemukseen, jolloin asiakkaiden kokonaisvaltainen huomioon ottaminen tarjoaa edellytykset hyvään arkeen.

Wilhelmiinan verkkopalvelu uusittiin täysin niin ilmeen kuin ylläpitojärjestelmän osalta. Tavoitteeksi otettu lämminhenkinen, yrityksen muuta markkinointia tukeva sivusto otettiin tyytyväisenä käyttöön. Sähköisen viestinnän kehittämiseen soveltuva monipuolinen uutiskirjesovelluksemme tarjoaa asiakkaalle tehokkaan ja näyttävän ratkaisun asiakkaitten ja muiden kohderyhmien tavoittamiseen.

www.wilhelmiina.fiTakaisin

VTKL-palvelut lehti-ilmoitus
Verkkoilmeen lisäksi uusimme myös asiakkaan lehti-ilmoittelua. Luotua uutta yritysilmettä on helppo jalkauttaa myös muuhun asiakkaan viestintä- ja markkinointimateriaaliin.

Asumispalvelukeskus Wilhelmiina
Wilhelmiina tarjoaa ikäihmisille edellytykset hyvän arjen viettoon.

Meihin luottavat jo