Uutiskirjesovellus FCG Finnish Consulting Group Oy:n käyttöön

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 7.11.2008

Uutiskirjesovellus FCG Finnish Consulting Group Oy:n käyttöön

FCG Finnish Consulting Group –konserni on ollut asiakkaanamme vuodesta 2006 lähtien ja parissa vuodessa olemme kehittäneet koko konsernin verkkopalveluja toimittamalla monipuolisia ratkaisuja sekä konsernin että sen eri liiketoimintaryhmien käyttöön. Järjestelmäratkaisut ovat koostuneet toimitettujen perusjärjestelmien lisäksi mm. Extranet-pohjaisista projektisivustosovelluksista, referenssitietokannoista, koulutuksen hallintajärjestelmästä ja sen integroinnista asiakkaan omiin järjestelmiin sekä koko konsernin käyttöön toimitetusta rekrytoinnin hallintasovelluksesta. Monipuoliset, asiakaskäyttöön pitkälti räätälöidyt vaativat sovellukset ovat olleet asiakkaan mieleen ja yhteistyö on jatkunut tiiviisti verkkopalveluiden kehittämisenä.

FCG-konsernin sähköisen viestinnän kehittämistä varten toimitimme asiakaskäyttön pitkälle räätälöidyn laajan uutiskirjesovelluksen joka mahdollistaa konserniviestinnän lisäksi eri liiketoimintaryhmien postitustarpeet eri postituslistoittain luokitellun asiakasrekisterin ja liiketoimintaryhmien omien uutiskirjepohjien avulla. Uutiskirjeiden ilme noudattaa konsernin verkkopalveluun toteutettua uutta konserni-ilmettä.

Uutiskirjesovellus pitää sisällään mm. seuraavat toiminnot:

  • Postituslistojen joustava ja monitasoinen luokittelun hallinta
  • Osoitteiden tuonti- ja vientitoiminnot eri sovellusten välillä
  • Erilaiset uutiskirjepohjat ja taittomallit
  • Materiaalin joustava ja monipuolinen käyttö uutiskirjeiden sisällössä (kuvat, dokumentit, linkit, taulukot, jne.)
  • Monipuoliset sisällön muotoilutoiminnot
  • Uutiskirjeiden ajastamistoiminnot
  • Eräajotuki laajoille massapostituksille
  • Automaattiset uutiskirjeiden tilaus- ja peruutustoiminnot
  • Hajautettu ylläpito eri vastuualueittain ja rooleittain
  • Tilastotiedot ja raportit

Tulevia kehitystöitä FCG:lle
Loppusyksyn ja alkukevään ohjelmassa on mm. toteuttaa FCG Kansainvälinen konsultointi -liiketoimintaryhmän verkkopalvelu ja Intranet sekä siihen liittyvä vaativa referenssitietokantasovellus. Lisäksi FCG –konsernin verkkopalveluun tehty kevyt face-lift on tarkoitus ottaa käyttöön myös muissa liiketoimintaryhmäsivustoissa. Kevääksi on myös suunniteltu toteutettavan FCG-konsernin Intranet-käyttöön tuleva prosessihallintasovellus, jonka avulla on tarkoitus mallintaa, visualisoida ja ohjeistaa konsernin erilaisia sisäisiä prosesseja ja toimintamalleja. FCG:lle teemme töitä jatkuvasti joten tulevat uudistukset sekä uudet sovellukset ja verkkopalvelut otetaan käyttöön vaiheittain kevään 2009 aikana asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Kysy lisätietoja uutiskirjesovelluksestamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo