Betesda-säätiön organisaatioilme ja verkkopalvelu uudistuu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 1.10.2015

Suunnittelemme ja toteutamme palvelukotitoimintaa harjoittavan Betesdan uuden organisaatioilmeen ja verkkopalvelun. Yksilöllisen ja laadukkaan kuvamateriaalin saamiseksi toteutetaan myös valokuvauspalvelu asiakkaan toimintaympäristössä.

Betesda-kodit

Betesda-säätiölle tuotetaan sen toiminnan ja uudistustavoitteiden mukainen uusi organisaatioilme, jonka tavoitteena on luoda mielikuva luotettavasta, osaavasta ja lämminhenkisestä asumispalveluiden tarjoajasta. Viestinnän ja markkinoinnin keskiössä ei ole itse säätiö, vaan sen tarjoamat palvelut ja erityisesti sen palvelukodit. Näin ollen suunniteltava organisaatioilme rakennetaan uudesta logosta lähtien Betesda-kodit nimen ympärille, joka heijastaa ilmeeltään, väreiltään ja muodoiltaan lämpöä, välittämistä ja kodikkuutta.

Palvelukotien markkinointiin ja viestintään suunnitellaan ja toteutetaan lisäksi täysin uusittu verkkopalvelu, jonka tavoitteena on olla käyttäjälähtöinen, selkeä ja palvelukotitoimintaa tukeva kokonaisuus. Uudistuksen yhteydessä tehtävän valokuvauspalvelun avulla saadaan käyttöön yksilöllistä kuvamateriaaliaalia palvelukotien arjesta, jota hyödynnetään modernin verkkopalvelun suurina houkuttelevina kuvapintoina. Julkista sivustoa laajennetaan ekstranet-palvelulla, jonka avulla kehitetään säätiön ja sen eri palvelukotien välistä sisäistä viestintää sekä tiedon ja materiaalien jakamista.

Verkkopalvelu toteutetaan Verkkovaraanin oman eAdmin 5 -ylläpitojärjestelmän avulla ja asiakkaalle luovutetaan tarvittavat sisällöntuotannon, henkilöstöhallinnan, tiedottamisen ja materiaalihallinnan työkalut monipuolisen, näyttävän ja dynaamisen sisälön tuottamiseen.

Uusi organisaatioilme ja verkkopalvelu otetaan käyttöön keväällä 2016.


Sillä välin, voit tutustua jo julkaistuihin asiakastöihimme:

ReferenssitTakaisin

Betesda-kodit

Säätiön omistamat Betesda-kodit tarjoavat turvallista ja elämänmakuista asumista kolmella eri paikkakunnalla niin kaupunki- kuin maalaismiljöössä.

Palvelukotien asukkaina on ikäihmisiä, muistisairaita, vammaisia sekä mielenterveys- tai päihdekuntoutujia, joile kullekin löytyy heidän palvelutarpeisiin sopivia koteja. Lisäksi Betesda tarjoaa kriisimajoitusta tilanteissa, joissa asumista haittaavat esimerkiksi putkiremontit tai muut vastaavat tilanteet.

Meihin luottavat jo