Yritysmuovit kiertoon!

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 17.8.2015

Asiakkaamme Suomen Uusiomuovi Oy edistää kierrätyskelpoisten muovipakkausten kestävää lajittelua ja uusiokäyttöä. Käytettyjä yritysten muovipakkauksia vastaanotetaan jo 67 terminaalissa kautta maan, jota varten toimitimme asiakkaan verkkopalveluun raportointijärjestelmän.

Muovin Kierratys


Toimitimme aiemmin toteuttamaamme Suomen Uusiomuovi Oy:n verkkopalveluun raportointisovelluksen yritysmuovien kierrätyksen raportointia varten. Julkisella sivustolla kierrätyspisteiden terminaaliverkosto tarjotaan Googlen karttasovelluksessa, johon liittyy myös toimipisteiden hakutoiminto. Näin yritykset voivat etsiä itselleen lähimmän kierrätyspisteen, johon toimittavat vastuullisena toimijana omasta toiminnastaan syntyvän muovijätteen kierrätystä varten.

Varsinainen raportointisovellus toteutettiin asiakkaalle aiemmin toimittamaamme Ekstranet-palveluun, johon terminaalien edustajat kirjautuvat raportoimaan vastaanottamansa ja edelleen toimittamansa muovijätteen. Raportoinnissa kerätään tietoa kierrätetyn muovin määristä, muovityypeistä ja pakkauslajeista, kierrättäjistä sekä kierrätyksen kohdemaista. Raportit jäävät samalla terminaalien omaan käyttöön, jonka lisäksi Suomen Uusiomuovi voi luoda järjestelmän avulla erilaisia koontiraportteja omaan käyttöönsä.

Toteutimme raportointijärjestelmän asiakaskohtaisena sovelluksena aina teknisestä ja toiminnallisesta määrittelystä varsinaiseen toteutukseen asti.

Muovien kierrättämistä on tarkoitus myöhemmin laajentaa myös kuluttajilta syntyvän muovijätteen kierrättämiseen, jolloin raportointijärjestelmää voidaan laajentaa myös tähän käyttöön.Takaisin

Suomen Uusiomuovi Oy

Vuonna 1992 perustettu Suomen Uusiomuovi Oy on 42 suomalaisen yrityksen ja järjestön omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Suomen Uusiomuovi Oy:n tehtävänä on aikaansaada ja ylläpitää järjestelmiä, jotka hyödyntävät Suomessa käytettyjä muovisia pakkauksia uudelleen raaka-aineiksi. 

Suomen Uusiomuovi Oy on jäteasetuksen ja valtioneuvoston päätöksen mukainen tuottajayhteisö. Suomen Uusiomuovi Oy jakaa tietoa ja antaa neuvontaa kierrätysasioissa niin osakkailleen, yrityksille kuin kuluttajillekin. Suomen Uusiomuovi Oy ei harjoita jätteenkuljetustoimintaa tai muutoin kilpaile toimivien hyötykäyttöjärjestelmien kanssa. 

www.uusiomuovi.fi

Meihin luottavat jo