Ympäristöliiketoiminnan edunvalvontajärjestö asiakkaaksi!

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 13.2.2015

Uudistamme Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n organisaatioilmeen ja verkkopalvelun tulevan kevään aikana. YTP:n tavoitteena on materiaalitehokkuuden ja kestävän kehityksen edistäminen jäsenyritystensä kautta.

Kiertotalous tulee olemaan yhä merkittävämpi menestystekijä ja kansainvälistymisen edellytys alan kotimaisille yrityksille ja toki myös yhteiskunnallisesti tärkeä asia luonnonvarojen supistuessa.

Kiertotalous

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kaipaa uutta potkua viestintään ja markkinointiin, johon käyttötarkoitukseen luodaan uusi organisaation perusilme, toimiva ja moderni verkkopalvelu sekä sähköiseen viestintään soveltuvat uutiskirjeet.

YTP:n toimintaan soveltuvan uuden organisaatioilmeen on tarkoitus antaa mielikuva uskottavasta, asiallisesta ja luotettavasta asiantuntijaorganisaatiosta sekä vastuuntuntoisen ympäristötoimialan edunvalvontajärjestöstä.

YTP:n sähköisen viestinnän kehittämiseksi luomme järjestölle uuden organisaatioilmeen mukaisen, modernin, helppokäyttöisen, selkeän ja näyttävän julkisen verkkopalvelun, jossa esitellään laajaa toimialaa, alan yritysten toimintaa sekä niiden luomia innovatiivisia ympäristöalan ratkaisuja.

Uusi organisaatioilme, verkkopalvelu sekä uutiskirjeet tullaan ottamaan käyttöön loppukeväästä tai alkukesästä riippuen asiakkaan sisältötuotannon aikataulusta.Takaisin

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Ympäristöteollisuus

YTP on Elinkeinoelämän keskusliiton toimialajärjestö, jonka jäsenet ovat aktiivisia toimijoita kotimaisen ympäristöliiketoiminnan kehittämisessä. Jäsenyritysten lähtökohtana on sekä materiaalitehokkuuden että kestävän kehityksen lisääminen ja edistäminen. Käytännössä ympäristöliiketoiminta tarkoittaa esimerkiksi materiaalien keräystä, hyödyntämistä tai kierrättämistä sekä jätehuoltoa ja sen prosessien sivuvirtoja.

Meihin luottavat jo