Uudistamme Teräsrakenneyhdistyksen organisaatioilmeen ja verkkopalvelun

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 16.9.2014

Teräsrakenneyhdistys kaipasi kokonaisvaltaista uudistusta niin organisaatioilmeeseensä kuin myös verkkopalveluunsa. Meille mieluisassa tehtävässä yhdistyvät eri osaamisalueemme - graafinen suunnittelu, tekninen osaaminen sekä viestintä- ja palvelutarpeiden konseptointi - asiakasta hyödyntävällä tavalla. Lopputulos on nähtävillä keväällä 2015.

Try Uutinen


Teräsrakenneyhdistys on ollut asiakkaanamme jo vuodesta 2010, jolloin toteutimme nykyisen käytössä olevan verkkopalvelun asiakastarpeiden mukaisesti. Maailma muuttuu ja muutokset sähköisessä viestinnässä ja verkkopalveluissa ovat viimeisen vuoden aikana olleet todella merkittäviä. Mobiilikäytön lisääntyessä eri näyttökokoihin skaalautuvan sivuston lisäksi verkkopalveluissa ovat korostuneet mm. vieritettävät korkeat etusivut, jaksotettavat tietosisällöt, toiminnalliset elementit, visuaalisuuden korostuminen suurina kuvapintoina ja muutenkin ilmava tyyli sekä rohkeat typografiavalinnat.

Uudistus lähtee liikkeelle organisaatioilmeen perussuunnittelusta (logo, värit, typografia, muodot ja muut graafiset elementit sekä kuvamaailma), jolla haetaan nykyaikaista, mutta samalla kestävää ja yhdistyksen toimintaympäristöön sopivaa uskottavaa kokonaisuutta. Asiantuntijaorganisaatiolle sopiva ilme tullaan ensin jalkauttamaan moderniin ja responsiiviseen verkkopalveluun (www-sivut, ekstranet) johon toteutetaan asiakastarpeiden mukainen kokonaisuus näyttävän, toimivan ja vuorovaikutteisen verkkosisällön esittämiseen. Käyttöön tuleva uusi eAdmin 5 -ylläpitojärjestelmä tarjoaa asiakkaalle helpon sisältötuotannon lisäksi monipuolisen tavan tehdä houkuttelevaa ja näyttävää sisältöä (kuvat, videot, dokumenttikarusellit, karttaupotukset, gallup-kyselyt, uutisoinnit ja tapahtumat), jotka ovat nykyaikaisen verkkopalvelun suola ja sokeri.

Verkkopalvelu-uudistuksen jälkeen asiakkaalle suunnittellaan ja toteutetaan tarvittavat viestintä- ja markkinointimateriaalit sekä graafinen ohjeisto uuden organisaatioilmeen käytön tueksi.

Teräsrakenneyhdistyksen uusi ilme ja verkkopalvelu tullaan julkaisemaan keväällä 2015.Takaisin

Teräsrakenneyhdistys

Vuonna 1971 perustetun Teräsrakenneyhdistyksen keskeisenä toiminta-ajatuksena on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa sekä oman alansa kotimaisen osaamisen kehittäminen. Yhdistys tiedottaa, kouluttaa ja antaa teknistä neuvontaa sekä osallistuu tutkimus- ja kehitysprojektien toteutukseen ja alaa koskevien rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen.

Teräsrakenneyhdistyksen jäsenet edustavat laaja-alaisesti metallirakennusalaa. Yhdistyksen jäseninä on teräs- ja metallituotteiden valmistajia, erilaisia rakentamiseen liittyviä palveluita tuottavia yrityksiä ja yhteisöjä, suunnittelutoimistoja sekä rakentamispalveluiden tilaajia.

Meihin luottavat jo