Uudistettu organisaatioilme ja verkkopalvelu Suomen Lääketieteen Säätiölle

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 23.10.2013

Uudistimme pitkät perinteet omaavan Suomen Lääketieteen Säätiön organisaatioilmeen, teimme tarvittavat viestintämateriaalit sekä graafisen ohjeistuksen. Uudistimme myös säätiön verkkopalvelun palvelemaan entistä paremmin nuoria lääketieteen tutkijoita kuin myös alaa tukevia lahjoittajia.

Uudistettu ilme ja verkkopalvelu Suomen Lääketieteen Säätiölle

Suomen Lääketieteen Säätiö halusi raikastaa ilmettään ja modernisoida näkyvyytensä palvellakseen entistä paremmin lääketieteen tutkijoita ja halukkaita lahjoittajia. Uudistimme säätiön graafisen ilmeen uudella liikemerkillä, typografialla sekä ilmemateriaaleilla joihin lukeutuu mm. dokumentti- ja esityspohjat, sekä diplomipohja, joka myönnetään apurahan saaneille tutkijoille. Tuotimme myös graafisen ohjeiston tukemaan organisaatioilmeen yhtenäisyyttä ja käyttöä.

Suomen Lääketieteen Säätiö mobiili

Uudistusprojektin yhteydessä myös Lääketieteen Säätiön verkkosivustoa uudistettiin toimimaan paremmin tietoportaalina apurahoja hakeville tutkijoille sekä lahjoittamisesta kiinnostuneille tahoille. eAdmin 5-julkaisujärjestelmän päälle rakennettu ilmava ja moderni verkkosivusto toteutettiin luonnollisesti responsiivisena, jotta sitä voi helposti käyttää myös mobiililaitteella.Takaisin

Säätiö

Suomen Lääketieteen Säätiö on vuonna 1960 perustettu, suomalaista lääketieteellistä tutkimustyötä tukeva säätiö. Säätiö toimii läheisessä yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kanssa.

Suomen Lääketieteen Säätiö on vuosien kuluessa kehittynyt merkittäväksi lääketiedettä tukevaksi yksityiseksi säätiöksi. Se on selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka kohdistavat tukensa nuoriin tutkijoihin kaikilta lääketieteen aloilta.

Tutustu verkkopalveluun osoitteessa:
www.laaketieteensaatio.fi

Meihin luottavat jo