Aivovaurio.fi -verkkoportaali julkaistu!

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 19.9.2013

Aivovammaliiton aivovaurio.fi on kattava verkkoportaali eri tavoin aivovaurion kohdanneiden, heidän omaistensa ja ammattilaisten käyttöön. Suunnittelimme ja toteutimme projektin graafisen ilmeen (logo ja liikemerkki, värimaailma sekä typografia), verkkopalvelun kattavine ominaisuuksineen sekä postikorttimaisen esitteen.

Kattava verkkoportaali apuvälineeksi aivovauriosta kärsiville

Niin aivovaurion saaneet, heidän läheisensä kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisetkin tarvitsevat kaikki enemmän tietoa ymmärtääkseen vammautuneen muuttunutta elämäntilannetta sekä sen edellyttämien välittömien, kuntouttavien toimenpiteiden tärkeyttä. Kuntoutus ei onnistu minkään tahon yksin toteuttamana toimintona, vaan tarvitaan kuntoutujan, hänen läheistensä sekä ammattilaisten yhteistyötä.

Portaalin suunnittelu toteutettiin vaiheittain ja kohderyhmät huomioon ottaen. Käyttöönotto eteni pilottivaiheen kautta, josta saadun palautteen perusteella kehitettiin rakennetta, sisältöjä, tiedon esitystapoja sekä toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä paremmin kohderyhmää palvelevaan suuntaan.

Monipuolisilla toiminnoilla varustettu portaali rakennettiin Verkkovaraanin kehittämän eAdmin-ylläpitojärjestelmän päälle. Portaali on suuresta tietomäärästään huolimatta helppokäyttöinen- ja lukuinen, lisäksi asiakkaan tarpeeseen räätälöidyt helppokäyttöisyystoiminnot auttavat rajoittuneimpiakin vierailijoita. Tekstisisällön voi tarvittaessa kuunnella puheena ja sisäänkirjautunut käyttäjä voi koota itselleen esimerkiksi muistilistan tärkeistä asioista ennen lääkärikäyntiä.

Anna-Mari Bruns, Aivovammaliiton projektikoordinaattori, oli tyytyväinen
yhteistyöhön kanssamme:

Tämän tyyppisessä projektissa on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä kohderyhmän kanssa. Heitä kuunnellaan ja heidän tuomat ideat mietitään suhteessa sivustoon. Tämä kuuleminen on toiminut Verkkovaraanin kanssa. Tällaisen pehmeän idean sivuston tuottaminen kovalla tiedolla on ollut Verkkovaraanin kanssa mielekästä. He viestivät sitä, että asiakas kaikessa värikkyydessään on se, jota varten ollaan olemassa.Takaisin

aivovaurio-sm.png

aivovaurio.png

Tutustu Aivovaurio.fi -verkkoportaaliin osoitteessa:

www.aivovaurio.fi

Meihin luottavat jo