Elektroniikkalaitteiden maahantuojalle uusi verkkopalvelu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 20.5.2010

Autrosafe Oy:n verkkopalvelu uusittiin vastaamaan paremmin yrityskuvaa ja tukemaan muuta markkinointia.

Elektroniikkalaitteiden maahantuojalle uusi verkkopalvelu

Autrosafe Oy on vuonna 1995 perustettu elektroniikka-alan maahantuontiyritys. Yritys harjoittaa laivateknisten-, teollisuus- ja erikoiselektroniikkalaitteiden ja järjestelmien maahantuontia sekä niihin liittyvää suunnittelu-, huolto- ja asennustoimintaa. Lisäksi yrityksellä on omaa tuotantoa asiakaskohtaisesti räätälöityjen kytkentäkaappien ja koteloiden kokoonpanon osalta.

Autrosafen verkkopalvelun uusimisen lähtökohtana oli tuottaa paremmin yrityskuvaa vastaava, markkinointia tukeva ja eri asiakasryhmille lisäarvoa tarjoava ratkaisu. Esimerkiksi huollon ja suunnittelijoiden dokumentit voidaan pitää järjestyksessä ja ajan tasalla toimitetun ekstranet-palvelun avulla, ilman että niitä tarvitsee lähetellä ympäriinsä sähköpostilla. Yksinkertaista, mutta kovin kätevää. Sivuston muut kieliversiot otetaan käyttöön sisältötuotannon valmistuttua.

www.autrosafe.fiTakaisin

Meihin luottavat jo