Nordic Casemix Centerille uusi organisaatioilme ja verkkopalvelu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 26.8.2009

Toteutimme terveydenhoidon alalla toimivalle asiantuntijaorganisaatiolle, Nordic Casemix Centerille, uuden organisaatioilmeen sekä toiminnan kehittämisen keskeisenä apuvälineenä toimivan verkkopalvelun.

Nordic Casemix Centerille uusi organisaatioilme ja verkkopalvelu

Nordic Casemix Center on terveydenhoidon alalla toimiva pohjoismainen asiantuntijaorganisaatio joka tuottaa nk. Case Mix –järjestelmillä analysoitua tietoa, mallinnuksia sekä toimenpideluokittelua, jota voidaan hyödyntää julkisen terveydenhoidon resurssien käytön kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen.

Tavoitteita ja ratkaisuja: uusi organisaatioilme ja sähköisen viestinnän tehostaminen
eri kohde- ja sidosryhmille

Nordic Casemix Centerin palveluita käyttää pääosin suppea asiantuntijajoukko, mutta toiminnan kehittämisen ja laajentamisen painopistealueena on julkishallinnossa toimivat kunnallisten organisaatioiden päättäjät, jotka kamppailevat terveydenhoidon alati pienenevien resurssien käytön ongelmien parissa. Tähän tarpeeseen loimme Nordic Casemix Centerin toiminnan mukaisen uuden organisaatioilmeen sekä kehitimme organisaation sähköistä viestintää verkkopalvelulla joka antaa mielikuvan dynaamisesta, joustavasta ja luotettavasta asiantuntijaorganisaatiosta. Toteutimme organisaation perusilmeen (logo, värimaailma, typografia) ja verkkopalvelun lisäksi tarvittavan markkinointiviestintämateriaalin joka alkuvaiheessa koostuu lähinnä perusratkaisuista (käyntikortit, asiakirjapohjat, PowerPoint –kalvopohja). Painopistealueena organisaation ulkoisessa viestinnässä on uuden organisaatioilmeen pohjalta luotu verkkopalvelu joka sisältää julkisen sivuston lisäksi eri kohde- ja sidosryhmille suunnatun Extranet –palvelun organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen.

www.nordcase.orgTakaisin

Meihin luottavat jo