Keliakialiiton verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 14.5.2009

Keliakialiiton laaja sähköisten palveluiden kehittämishanke eteni seuraavaan vaiheeseensa kun asiakas sai julkaistua uusitun julkisen verkkopalvelunsa kansainvälisen Keliakiapäivän kunniaksi.

Keliakialiiton verkkopalvelu julkaistu

Keliakialiitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa keliaakikoiden ja heidän perheidensä elämänlaatua. Keliakialiitto ry on rekisteröityjen keliakiayhdistysten kattojärjestö, joka toimii keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien ihmisten heidän omaistensa neuvonta-, palvelu- ja etujärjestönä. Keliakialiiton keskeisenä tehtävänä on myös yleisen tietouden lisääminen keliakiasta sekä keliaakikkojen hyvän hoidon ja sosiaaliturvan edistäminen.

Keliakialiitolle monipuolinen, värikäs ja helppokäyttöinen järjestötoiminnan eri toiminta- ja palvelumuodot täyttävä laaja verkkopalvelukokonaisuus
Keliakialiitolle toteutettava laaja verkkopalvelukokonaisuus rakentuu toiminnallisesti eri osa-alueista joita otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2009 aikana. Jo aiemmin keväällä julkaistu Keliakianuorten verkkopalvelu sai kiitosta niin keliakianuorilta kuin myös verkkopalvelun käyttäjiltä.

Liiton julkinen verkkopalvelu uusittiin täysin niin visuaaliselta ilmeeltään kuin myös rakenteeltaan, sisällöltään sekä toiminnoiltaan vastaamaan paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeita. Yhä monipuolisemman ja runsaamman tietosisällön esittämisessä helppokäyttöisyys, tiedon löydettävyys sekä selkeys olivat keskeisiä kehitystarpeita joita huomioitiin niin tiedon esittämistavoissa kuin verkkopalvelun käytettävyydessä. Uudistettu verkkopalvelu palvelee niin liiton ulkoista tiedottamista (uutisoinnit, lausunnot, tuoteuutuuksien esittelyt, jne.) kuin myös kohdennettua sisäistä tiedottamista sähköisten uutiskirjeiden avulla. Liiton ja sen yhteistyötahojen toteuttamien tapahtumien ja koulutuksen hallintaa varten toteutettiin dynaaminen tapahtumakalenteri tapahtumien ilmoittamiseen ja ilmoittautumisten hallintaan, jonka lisäksi verkkopalvelun sisältö tarjoaa kattavasti ja selkeästi jäsenneltyä ajankohtaista keliakiatietoutta niin liiton jäsenistölle kuin myös muille kohde- ja sidosryhmille.

Liiton jäsenten ja eri sidosryhmien käyttöön tuleva Extranet –palvelu sekä Keliakialehden laajennuksena toteuttava verkkolehti otetaan käyttöön elo-syyskuussa 2009. Verkkopalvelujen lisäksi Keliakialiiton käytössä oleva jäsenrekisteri uudistetaan täysin ja uusi verkkopohjainen jäsen- ja jäsenyhteisötiedon sekä lehtitilaustiedon hallintaan soveltuva monipuolinen, joustava järjestörekisteri tullaan ottamaan käyttöön kesän/syksyn 2009 aikana.

Joustava alustaratkaisu mahdollistaa verkkopalvelun laajentamisen kulloistenkin tarpeitten mukaisesti
Teknisesti eri verkkopalvelukokonaisuudet sekä järjestörekisterisovellus yhdistetään joustavasti samalle ylläpitoalustalle jonka kautta päivitysvastuuta voidaan hajauttaa liiton henkilökunnan tai tarvittaessa jopa liiton valtakunnallisten aluetoimistojen välillä. Lisäksi verkkopalvelun toiminnallisia elementtejä voidaan yhdistää eri verkkopalvelujen välillä mikä helpottaa tiedon hallintaa ja dynaamista esittämistä. Joustava ja kustannustehokkaasti laajennettavissa oleva ratkaisu mahdollistaa tulevaisuudessa myös muiden verkkopalvelujen ja erillisivustojen kuten esimerkiksi yhdistyssivustojen tai projektisivustojen liittämisen samalle alustalle kulloistenkin tarpeitten mukaisesti.Takaisin

Tutustu uusittuun Keliakialiiton verkkopalveluun alla olevassa osoitteessa:
http://www.keliakialiitto.fi

Kts. myös jo aiemmin julkaistu Keliakianuorten verkkopalvelu alla olevassa osoitteessa:
http://www.keliakianuoret.fi

Meihin luottavat jo