Kuuloliitto asiakkaaksi

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 13.3.2009

Organisaatioviestintään toteutetut asiakasratkaisut, järjestöpuolen tuntemuksemme, joustava ja helppokäyttöinen ylläpitojärjestelmämme, graafinen osaamisemme sekä pitkäaikainen ja luotettava toimintahistoriamme vakuuttivat Kuuloliiton kun he valitsivat meidät verkkopalvelunsa ratkaisutoimittajaksi. Uusimme kevään 2009 aikana Kuuloliiton julkisen verkkopalvelun ja jatkamme syksyllä järjestökäyttöön soveltuvan Extranet –palvelun suunnittelua ja toteuttamista.

Kuuloliitto asiakkaaksi

Kuuloliitto on kansalais- ja kuntoutusjärjestö, joka toimii huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja tinnituksesta kärsivien osallistumisen ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. Liittoon kuuluu 89 paikallista kuulonhuoltoyhdistystä ja kaksi valtakunnallista toimialayhdistystä Suomen Tinnitusyhdistys ja Suomen Akustikusneurinoomayhdistys. Jäseniä yhdistyksissä on valtakunnallisesti yhteensä noin 16 000. Jo vuonna 1930 perustetulla liitolla on kahdeksan aluetoimistoa ja keskustoimisto Helsingissä, joissa työskentelee yhteensä yli 90 henkilöä liiton toiminnan pyörittämisessä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisenä tavoitteena ja visiona on kuulovammaisille esteetön ja saavutettava yhteiskunta.

Tavoitteita ja ratkaisuja: Kuuloliitolle visuaalisesti selkeä, moderni ja raikas sekä helppokäyttöinen tiedotus- ja palvelukokonaisuus kuulonsuojelutiedon jakamiseen sekä vuorovaikutteisten palveluiden kehittämiseen

Kehitystyön tavoitteena on luoda uuden organisaatioilmeen mukainen verkkopalvelu sekä yhteisöllisyyttä korostava Extranet -palvelu Kuuloliitolle. Suunnittelutyössä korostuvat etenkin verkkopalvelun esteettömyys sekä tiedon ryhmittely ja selkeys niin, että erilaiset käyttäjäryhmät löytävät kaipaamansa tiedon vaivattomasti. Uudessa WWW-palvelussa on lisäksi tarkoitus tehdä jäseneksi liittymisestä helppoa ja kannustavaa sekä korostaa kuntoutuspalveluiden ja erilaisten tapahtumien sekä koulutusten tarjontaa. Sivusto tarjoaa myös ajankohtaista kuulonsuojeluun liittyvää tietoa uutispalvelun avulla, sekä normaalit käyttöä helpottavat työkalut, kuten hakutoiminto, sivustokartta, tulostoiminto ja fonttikoon hallinta.

Extranet –palvelu toimitetaan joustavasti ja kustannustehokkaasti järjestelmälaajennuksena ja sitä kehitetään erityisesti Kuuloliiton ja sen jäsenyhdistysten väliseen sekä keskinäiseen yhteydenpitoon sekä liiton sisäiseen Intranet –tyyppiseen käyttöön. Tarkoituksena on houkutella jäsenyhdistyksiä osallistumaan nykyistä enemmän liiton toimintaan sekä luoda virikkeitä tarjoava keskustelualue erilaisten kuuloon liittyvien asioiden käsittelemiseksi. Jäsenyhdistysten vastuuhenkilöiden käyttöön tulevat esimerkiksi monipuoliset yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen liittyvät tietopaketit ja sähköiset asiakirjamallit sekä uutis-/ajankohtaispalsta.

Jatkosuunnitelmissa on järjestön sähköisen viestinnän kehittäminen (uutiskirjesovellukset, blogitoiminnot) sekä vuorovaikutteisten palveluiden luominen jäsenistön käyttöön (esimerkiksi neuvontapalvelut). Lisäksi tarjottu ratkaisu soveltuu joustavasti ja kustannustehokkaasti erilaisten hanke- ja projektisivustojen hallintaan joita Kuuloliitolla on useita.

Julkinen verkkopalvelu julkaistaan kesäkuussa 2009 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua. Extranet –palvelu otetaan aluksi pilottikäyttöön syksyllä 2009 ja sitä tullaan kehittämään yhdessä asiakkaan kanssa siten että se voidaan julkaista vuoden 2010 alussa.Takaisin

Meihin luottavat jo