Suomen Plastmaschinen on nyt Wittfinn

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 13.2.2009

Ruiskuvalukoneiden maahantuontiin erikoistuneen asiakkaamme Oy Suomen Plastmaschinen Ab:n nimi vaihtui uuden päämiehensä kautta Oy Wittfinn Ab:ksi. Uusi ilme ja uusittu verkkopalvelu julkaistiin alkukeväästä nimilanseerauksen yhteydessä.

Suomen Plastmaschinen on nyt Wittfinn

Entinen Suomen Plastmaschinen tunnetaan nykyisin nimellä Oy WittFinn Ab. Uusi yritys tuo maahan Wittmannin ja Battenfieldin sekä useiden muiden valmistajien teollisuuskoneita, ja sen ohessa toimii myös laitehuoltoon erikoistunut SPM Service. Erityisesti ruiskuvalukoneita ja niihin liittyviä lisälaitteita maahantuova ja huoltava yritys perustettiin alun perin vuonna 1994. Battenfeld-koneiden edustus näytteli pitkään pääroolia, ja yrityksen nimi olikin alkuvaiheessa Suomen Battenfeld Oy. Yrityksen laajin kokemus ja osaaminen liittyykin nimenomaan Battenfeldin ruiskuvalukoneisiin ja muovituotevalmistukseen. WittFinnilllä on henkilöstöä kahdeksan ja yrityksen toimipiste sijaitsee Salossa. Kotimaan edustuksen lisäksi yritys vastaa Baltian markkinoista ruiskuvalukoneiden osalta.

2009 – Tavoitteita ja ratkaisuja: nimilanseeraukseen, yritysprofilointiin, osaamisen ja tuote-edustuksen esittelyyn soveltuva verkkopalvelu
Lähtökohtana WittFinnin sivustouudistuksessa oli käyttää soveltuvin osin uuden päämiehen Wittmann-konsernin graafista ohjeistoa sekä toteuttaa yritykselle oma verkkopalvelu ja oma yritysilme kahden tuotepääedustuksen (Battenfeld ja Wittmann) mukaisesti. Alun perin Suomen Plastmaschinelle vuonna 2004 toteuttamamme verkkopalvelu ja sen ylläpitojärjestelmä päivitettiin ilmeuudistuksen yhteydessä ja käyttöön otettiin mm. sähköisten lomakkeiden hallinta vuorovaikutteisten palveluiden kehittämiseen. Yritysprofilointiin ja tuote-edustusten esittelyyn soveltuva siisti ja tyylikäs perusratkaisu kattaa asiakastarpeet tässä vaiheessa, mutta jatkossa sähköisiä viestintäratkaisuja kehitetään edelleen asiakastarpeitten mukaisesti. Ilmeuudistuksen yhteydessä asiakkaan sivusisällöt käytiin läpi ja viestintää pyrittiin järkevöittämään sekä tiivistämään ja turhaa materiaalia karsittiin pois.

www.wittfinn.fiTakaisin

Meihin luottavat jo