Keliakianuorten verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 12.2.2009

Keliakialiiton laajan sähköisen viestinnän kehittämisprojektin ensimmäinen vaihe saatiin valmiiksi, ja Keliakianuoret ottivat innolla käyttöönsä uuden verkkopalvelunsa.

Keliakianuorten verkkopalvelu julkaistu

Keliakianuoret on Keliakialiiton alainen ryhmä, johon kuuluvat automaattisesti kaikki 16-28-vuotiaat keliakiayhdistysten jäsenet. Keliakianuoria pyörittää nuorisotoimikunta, joka järjestää vuosittain erilaista toimintaa ja tapahtumia, joissa nuoret voivat tavata toisiaan ja saada vertaistukea. Vuonna 2003 perustettu vapaaehtoistyöhön perustuva nuorisotoimikunta ylläpitää myös Keliakianuorten nettisivuja, jotka toimivat keskeisenä ajankohtaistiedon välityskanavana.

Keliakialiitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa keliaakikoiden ja heidän perheidensä elämänlaatua. Keliakialiitto ry on rekisteröityjen keliakiayhdistysten kattojärjestö, joka toimii keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien ihmisten heidän omaistensa neuvonta-, palvelu- ja etujärjestönä. Keliakialiiton keskeisenä tehtävänä on myös yleisen tietouden lisääminen keliakiasta sekä keliaakikkojen hyvän hoidon ja sosiaaliturvan edistäminen.

2009 – Tavoitteita ja ratkaisuja: värikäs, vauhdikas ja mukaansa tempaava keliakianuorten näköinen verkkopalvelu ajankohtaistiedon välittämiseen, jäsenkampanjointiin ja toiminnan esittelyyn
Keliakialiiton verkkopalvelun kehityksessä tavoitteena on toteuttaa liiton eri toiminta-alueiden käyttöön soveltuva verkkopalvelukokonaisuus, tuote-/palveluperhe, jossa eri osa-alueet (nuorisotoiminta, liiton tiedotus ja tietopalvelu, jäsenistön Extranet-palvelu sekä verkkolehti) nivoutuvat niin visuaalisesti kuin toiminnallisestikin yhteen. Ensimmäisenä käyttöön otettu Keliakianuorten verkkopalvelu kokoaa tietoa Keliakianuorten toiminnasta, keliakiasta ja sen kanssa pärjäämisestä jokapäiväisessä elämässä Suomessa ja ulkomailla – erityisesti nuorten näkökulmasta. Visuaalisessa suunnittelussa tavoitteena oli rento, värikäs ja nuorten toiminnan näköinen verkkopalvelu, joka innostaa sekä nykyisiä että potentiaalisia uusai jäseniä osallistumaan nuorisotoimikunnan ja paikallisyhdistysten järjestämiin nuorten tapahtumiin ja muuhun toimintaan.

Toimitettu ratkaisu toteutettiin joustavasti ja kustannustehokkaasti järjestelmälaajennuksena Keliakialiiton verkkopalvelun ylläpitoalustalle, joka mahdollistaa hajautetun ylläpidon liiton toimihenkilöiden, alueellisten toimijoiden ja nuorisotoimikunnan välillä. Toteutettua perusratkaisua tullaan laajentamaan myöhemmin mm. dynaamisilla nostoilla (uutisoinnit, ajankohtaistapahtumat, keskustelut) Keliakialiiton kevään aikana julkaistavasta verkkopalvelusta. Keliakianuorten ja erityisesti nuorisotoimikunnan käyttöön tulee myös oma Extranet/Intranet -alue. Jatkosuunnitelmissa ovat erilaiset viestintää ja palvelutoimintaa kehittävät ratkaisut, joita laaja markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin-ylläpitojärjestelmämme tarjoaa.

www.keliakianuoret.fiTakaisin

Meihin luottavat jo