Julkaisujärjestelmä Suomen Majakkaseuran verkkoviestintään

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 30.5.2004

Julkaisujärjestelmä Suomen Majakkaseuran verkkoviestintään

Suomen majakkaseura Finlands Fyrsällskap ry on perustettu edistämään Suomen majakoiden ja muiden merenkulun turvalaitteiden suojelua ja säilyttämistä sekä niiden kulttuuriperinnön vaalimista. Seura toimii myös majakkaharrastajien yhdyssiteenä ja edustaa Suomea kansainvälisessä majakkaharrastajien yhteisössä.

Aktiivisen seuratoiminnan yhdyssiteenä ja yhteistyötahojen sekä sidosryhmien tiedotuskanavana verkkoviestintäratkaisuihin haluttiin panostaa heti alusta tosissaan. Verkkopalvelu toimii myös seuran merkittävimpänä julkisivuna joten sivuston graafiseen ilmeen ja kuvituksen haluttiin olevan vakuuttavaa ja visuaalisesti näyttävää.

Palvelu rakennettiin kehittämämme eSite -julkaisujärjestelmän varaan, jolla voidaan hallita sekä sivuston sisältöä että rakennetta. Tekninen päivitysratkaisu tarkoittaa asiakkaalle helppoa ylläpitoa, sivuston joustavaa laajennusmahdollisuutta sekä sivuston kieliversioiden asteittaista käyttöönottoa. Tämän lisäksi verkkopalvelu on helposti ja kustannustehokkaasti laajennettavissa järjestön käyttöön tulevalla Extranet-palvelulla, jäsenrekisterin hallintatyökalulla sekä lukuisilla muilla dynaamisilla sovelluksilla joita kehittämämme eAdmin -ylläpitojärjestelmä tarjoaa.

Tutustu palveluun osoitteessa:
www.majakkaseura.fi

Kysy lisätietoja järjestötoimintaan liittyvistä verkkoratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo