Vanhustyön keskusliiton uusi laaja verkkopalvelu julkaistu!

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 1.10.2014

Päivitimme vanhustyön asiantuntijaorganisaation verkkoläsnäolon entistä kattavammaksi, nykyaikaisemmaksi ja juuri uusitun organisaatioilmeen mukaiseksi.

0002 Vtkl Etusivu


Suunnittelimme vuodesta 2007 asiakkaanamme olleelle Vanhustyön keskusliitolle sen uuden organisaatioilmeen mukaisen verkkoilmeen sekä toteutimme koko laajan verkkopalvelun myös mobiilikäyttöön soveltuvana. Toimitettu kokonaisuus kattaa liiton aktiiviseen viestintään suunnitellun julkisen sivuston lisäksi jäsen- ja sidosryhmäkäyttöön soveltuvan extranet-palvelun sekä vanhusten palvelutoimintaan erikoistuneen yrityksen, VTKL-Palvelut Oy:n, sivuston. Myöhemmin käyttöön otettavat laajennukset kattavat lisäksi verkkolehden sekä ryhmätoiminnan ideapankiksi suunnitellun projektisivuston.

Näyttävän ja houkuttelevan verkkoilmeen luomisessa hyödynnettiin toteuttamamme valokuvauspalvelun monipuolista ja yksilöllistä kuvamateriaalia sekä nykyaikaisen web-suunnittelun periaatteita. Sukunäköisen verkkopalvelukokonaisuuden eri sivusto-osiot eriytettiin toisistaan väriteemojen, kuvituksen ja graafisten elementtien avulla. Helppokäyttöiseen navigointiin rakennettiin käyttöliittymät niin eri sivustojen välille, kuin myös yksittäisillä sivustoilla liikkumiseen.

Uuden eAdmin 5 -ylläpitojärjestelmän päälle rakennettu laaja verkkopalvelukokonaisuus tarjoaa asiakkaalle helpon, joustavan ja monipuolisen ylläpidon, jota voidaan hajauttaa organisaation sisällä. Perussisällön lisäksi sivustolla voi käyttää videoupotuksia, karttoja, näyttäviä dokumenttikaruselleja, sisältönostoja sekä vuorovaikutteisia elementtejä kuten näyttävää gallup-toimintoa. Laajaa koulutus- ja tapahtumatoimintaa varten sivustolta löytyy lisäksi kalenteritoiminto, joka mahdollistaa mm. koulutuksiin ilmoittautumisen sekä dynaamiset tapahtumaesitteet. Jäsen- ja sidosryhmäviestintää tehostetaan uutisointien lisäksi uutiskirjeillä, jotka toimivat myös mobiililaitteissa. Samalle ylläpitoalustalle toteuttamaamme järjestörekisteriä hyödynnetään sisäisen käytön lisäksi julkisella sivustolla, johon toteutettiin laaja käyttäjää palveleva jäsenyhteisö- ja palveluhaku.

Uusi verkkopalvelu on otettu todella tyytyväisenä vastaan ja saadut käytäjäpalautteet vahvistavat suunnittelun onnistuneen asiakastarpeiden mukaisesti.Takaisin

Vanhustyön keskusliitto

Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Liitto on asiantuntijaorganisaationa mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä. Liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä viranomaisten kanssa.

Keskusliitto toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa mm. järjestämällä alueellisia koulutus- ja neuvottelupäiviä. Liiton hallintoon osallistuu hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta laaja valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden joukko.

Visionsa mukaan Vanhustyön keskusliitto VTKL on maan johtava ja laajin vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijajärjestö. Liiton tehtävänä on edistää vanhusten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä toimia kolmannen sektorin edunvalvojana ja kilpailukyvyn kehittäjänä.

www.vtkl.fi

Meihin luottavat jo