Väriteollisuusyhdistys tyylikkäällä ilmeellä nykyaikaan

Sami Pylvanainen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 2.9.2014

Väriteollisuusyhdistyksellä ei ole ollut 70-vuotisesta toimintahistoriastaan huolimatta kotisivuja tai edes kunnollista organisaatioilmettä. Suunnittelimme ja toteutimme yhdistykselle molemmat.

Suunnittelimme Väriteollisuusyhdistykselle organisaatioilmeen, joka sisälsi logon, liikemerkin, typografian sekä värimaailman. Modernilla ja tyylikkäällä ilmeellä yhdistys kykenee toimimaan vakuuttavammin alansa etujärjestönä ja paremmin edustamaan jäseniään. Organisaatioilmeen lisäksi suunnittelimme ja toteutimme yhdistykselle responsiivisen verkkopalvelun, joka toimii yhdistyksen ensisijaisena äänitorvena niin väriteollisuusyhdistyksen kuin myös painoväriyhdistyksen asioista.

Vty2


Asiakkaalle toimitettiin mm.

  • Organisaatioilmeen suunnittelu
  • Sivuston ilmeen suunnittelu
  • Uutisten ja uutisarkiston hallinta
  • Responsiivinen sivusto


Takaisin

Väriteollisuusyhdistys ry

Väriteollisuusyhdistys ry on Suomen maali- ja väriteollisuuden etujärjestö ja yhdysside, joka vastaa jäsenyritystensä elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta. Väriteollisuusyhdistys edustaa kotimaisia maali- ja väriteollisuuden alan yrityksiä ja sen yhteydessä toimiva Painoväriyhdistys vastaavasti painovärejä valmistavia kotimaisia yrityksiä.

www.variteollisuus.fi

Meihin luottavat jo