Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön laaja sähköinen palvelukokonaisuus julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 31.1.2013

TYJ:n laaja julkisista www-sivuista ja kassatyöskentelyn kehittämiseen suunnatusta ekstranet-palvelusta koostuva verkkopalvelu julkaistiin asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön luomamme organisaatioilme ja eri viestintämateriaalit.

TYJ:lle laaja viestintäkokonaisuus

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) käyttöön toimitettiin uusi organisaatioilme ja kattava viestintäpaketti, joka tarjoaa oikeanlaiset välineet asiakas- ja kohderyhmäviestintään niin sähköisessä, kuin myös perinteisessä mediassa. Julkisesta verkkopalvelusta toteutettiin selkeä ja helppokäyttöinen yleistiedon esityskanava, joka samalla viestii TYJ:n ammattimaisesta osaamisesta. Ekstranet-palveluun, kassatyöskentelyn avuksi, toimitettiin monipuoliset tiedon löytämisen, järjestämisen ja käytön apuvälineet, jotka auttavat myös verkkopalvelun ylläpitäjiä järjestämään, luokittelemaan ja esittämään laajaa tietomäärää selkeänä kokonaisuutena.

Suunnitelussa huomioitiin asiakkaan strategiset toimintalinjat, arvot ja perusviestit, joiden perusteella viestintää rakennetaan selkeäksi, toiminta- ja käyttöympäristöön ja käyttäjätarpeisiin perustuvaksi ohjenuoraksi. Organisaatioilme on näin johdonmukainen, selkeä ja toimiva kokonaisuus, joka tavoittaa eri kohderyhmät, viestii oikeista asioista ja tarjoaa välineitä kommunikointiin. Sama selkeys, yksinkertaisuus ja käytettävyys auttavat myös käyttäjää löytämään hakemansa tiedot verkkopalvelusta.

TYJ ilmemateriaalitTakaisin

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö


Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (TYJ) toimii Suomessa olevien 30 palkansaajien työttömyyskassan sekä kahden yrittäjäkassan yhteistyöelimenä. TYJ tiedottaa ansiosidonnaisiin työttömyysetuuksiin liittyvistä yleisistä asioista ja edistää kassojen työskentelyä. Se tekee myös esityksiä ja antaa lausuntoja työttömien sosiaaliturvan kehittämiseksi sekä toimii yhteistyössä Pohjoismaiden vastaavien organisaatioiden kanssa. Lisäksi TYJ tarjoaa jäsenilleen koulutusta sekä materiaalia ajankohtaisista alan aiheista työttömyyskassatoimintaan liittyen.

www.tyj.fi

Meihin luottavat jo