Graafisen suunnittelun palveluita

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 7.9.2009

Toimintamme on keskittynyt pääasiassa sähköisten palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, mutta toteutamme myös tarpeen mukaan organisaatio- ja yritysilmeitä, niiden uudistuksia sekä muita asiakkaiden viestintä- ja markkinointitarpeisiin liittyviä sovelluksia. Ohessa muutamia viime aikaisia asiakasprojekteja jotka esittelevät graafisen suunnittelun palveluitamme erityyppisiin asiakastarpeisiin liittyen.

Graafisen suunnittelun palveluita

Yrjö ja Hanna Kodit – ulkoisen viestinnän kehittäminen uudella organisaatioilmeellä

Yrjö ja Hanna -säätiö on valtakunnallisesti toimiva yleishyödyllinen järjestö jonka tavoitteena on edistää vanhusten, vammaisten ja muiden päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitsevien hyvinvointia ja merkityksellistä elämää. Säätiön rinnalle perustettiin vuonna 2006 säätiön omistama osakeyhtiö, Yrjö&Hanna Oy, jolle siirrettiin palvelutoiminta sekä palvelutalojen henkilökunta. Säätiön toimintaan liittyy palvelutalojen kiinteistöhallinnan lisäksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä organisaation talous- ja palkkahallinnosta vastaaminen.

Organisaation toiminta-ajatuksen keskiössä on yksilöllisten hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja kehittäminen sekä palvelutalojen asukkaille että niiden läheisyydessä asuville. Palvelutalotoimintaa on tarkoitus laajentaa vähitellen resurssikeskustoiminnaksi, jolloin palvelutalo voi toimia koko aluetta palvelevana palvelukeskuksena ja eri toimijoita kokoavana ja koordinoivana toimintakeskuksena.

Valtakunnallisesti yhdeksällä eri paikkakunnalla toimivan organisaation toiminnan kehittämiseksi ja yhdistämiseksi tarvittiin helpommin lähestyttävä, asiakaskohderyhmän oloinen ja toimintaa paremmin kuvaava nimi sekä uusi organisaatioilme. Asiakkaan käytössä ollutta ilmettä ja visuaalisia elementtejä hyödyntäen kehitimme uuden visuaalisen identiteetin (logo, värimaailma, typografia) ja syntyi lämminhenkinen Yrjö ja Hanna Kodit. Uusi nimi, organisaatioilme ja verkkopalvelu lanseerattiin Kuntamarkkinat 2009 –messutapahtumassa johon toteutettiin muuta asiakkaan tarvitsemaa ilmemateriaalia sekä postikorttikampanja uuden ilmeen lanseeraamiseksi.

www.yrjojahanna.fi

Imanext Oy:lle lehtimainos kansainväliseen bioalan julkaisuun sekä rollup messukäyttöön

Biolääketieteen sopimustutkimusta tekevä ja ulkoistamispalveluita tarjoava Imanext Oy on vuonna 2007 perustettu biolääketieteen startup –yritys, joka tarjoaa kansainvälisille lääketeollisuuden suuryrityksille ulkoistamispalveluita lääketuotannon kehittämisessä. Funktionaalisilla CRT-kuvantamispalveluilla pyritään nopeuttamaan lääkkeiden tuotantoprosessia ja tätä kautta säästämään asiakasyritysten kehityskuluja lääketeollisuudessa. Toimintaansa varten Imanext on luonut maailmanlaajuisen kuvantamispaikoista koostuvan laajan kansainvälisen verkoston, jolloin työtä voidaan suorittaa paikallisesti asiakasyritysten läheisyydessä.

Toteutimme Imanext Oy:n verkkopalvelun vuonna 2008 jolloin tavoitteena oli luoda moderni ja uskottava verkkoilme, ottaa käyttöön joustava ja helppokäyttöinen julkaisujärjestelmä sekä toteuttaa selkeä ja ajankohtainen kanava yritysviestinnän kehittämiseen. Näistä lähtökohdista toteutimme raikkaan ja selkeän verkkoilmeen, hankimme tarvittavan kuvituksen ja suunnittelimme selkeät perusviestit joiden varaan verkkopalvelun sisältö ja rakenne muokattiin.

Asiakas oli tyytyväinen tehtyyn kokonaisuuteen ja tilasi meiltä muuta markkinointiviestintämateriaalia tehdyn verkkoilmeen pohjalta. Nordic Life Science –lehteen tarvittiin mainos jonka lisäksi toteutimme messukäyttöön sopivan rollupin.


Imanext Oy:n lehtimainos Nordic Life Science –lehdessä

www.imanext.com

AIKE Internationalin Versot –projektille logo

AIKE Group vastaa ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämisestä sekä erilaisten palveluiden tuottamisesta ammatillisille aikuiskoulutusorganisaatioille. Toteutimme AIKEn verkkopalvelun vuonna 2006 ja verkkopalvelua on tarkoitus kehittää sekä visuaalisesti että toiminnallisesti tulevien organisaatiomuutosten myötä. Organisaation toimintaan liittyvä AIKE International Oy vastaa aikuiskoulutuksen kansainvälistymiseen liittyviin haasteisiin ja tuottaa erilaisia yhteistyöprojekteja ja –hankkeita aikuiskoulutuksen kansainvälisten toimintojen edistämiseen ja kehittämiseen.

Versot – verkkosuomea maahanmuuttajille –hankkeen tavoitteena on kehittää verkko-opiskelumateriaaleja maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun erilaisille ammatti- ja sisältöalueille. Maahanmuuttajien kielen ja ammatin opiskeluun tarvitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa alkavaa verkostoitumista työelämän kanssa. Näin oppiminen laajenee luokkahuoneesta aitoihin työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Tueksi tarvitaan uusia opiskelumenetelmiä, -tapoja ja – materiaaleja. Verkossa tapahtuva opiskelu tarjoaa mahdollisuudet monimuotoiseen itsenäiseen ja ohjattuun opiskeluun.

Toteutimme AIKE International Oy:n Versot –projektin logon sekä siihen liittyviä visuaalisia elementtejä käytettäväksi monipuolisesti projektiin liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa. Tehdyn suunnittelun perusteella on tarkoitus tuottaa myöhemmin myös muuta viestintämateriaalia asiakastarpeitten mukaisesti.Takaisin


Imanext Oy:n rollup messukäyttöön

Meihin luottavat jo