Kuuloliiton uusi verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 18.6.2009

Kuuloliitto sai uuden verkkopalvelunsa sisältötuotannon valmiiksi juuri ennen Juhannusta ja liiton uuden organisaatioilmeen mukainen raikas, helppokäyttöinen ja sisällöltään kattava verkkopalvelu otettiin innolla vastaan niin liiton henkilökunnan kuin myös sivuston käyttäjien toimesta. Saadut palautteet ovat olleet kannustavan positiivisia. Verkkopalveluprojekti jatkuu elokuussa pääasiassa Kuuloliiton ja sen jäsenyhdistysten väliseen sekä keskinäiseen yhteydenpitoon soveltuvan Extranet –palvelun toteutuksella.

Kuuloliiton uusi verkkopalvelu julkaistu

Kuuloliitto on kansalais- ja kuntoutusjärjestö, joka toimii huonokuuloisten, kuuroutuneiden ja tinnituksesta kärsivien osallistumisen ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. Liittoon kuuluu 89 paikallista kuulonhuoltoyhdistystä ja kaksi valtakunnallista toimialayhdistystä Suomen Tinnitusyhdistys ja Suomen Akustikusneurinoomayhdistys. Jäseniä yhdistyksissä on valtakunnallisesti yhteensä noin 16 000. Jo vuonna 1930 perustetulla liitolla on kahdeksan aluetoimistoa ja keskustoimisto Helsingissä, joissa työskentelee yhteensä yli 90 henkilöä liiton toiminnan pyörittämisessä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisenä tavoitteena ja visiona on kuulovammaisille esteetön ja saavutettava yhteiskunta.

Uusi verkkopalvelu toteutettiin vastamaan Kuuloliiton uutta organisaatioilmettä jonka yhteydessä liiton entinen nimi Kuulonhuoltoliitto lyheni Kuuloliitoksi. Uudella raikkaammalla ja nuorekkaammalla ilmeellä halutaan kuvastaa liiton toiminnan dynaamisuutta, monipuolisuutta sekä ajankohtaisuutta. Myös verkkopalvelun helppokäyttöisyyteen sekä saavutettavuuteen kiinnitettiin erityishuomiota ja verkkopalvelulle tehtiin ulkopuolinen esteettömyysarvio jonka pohjalta verkkopalvelun saavutettavuutta erityiskäyttäjäryhmien osalta kehitettiin. Sisällöltään sekä toiminnoiltaan kattava verkkopalvelu rakennettiin taitoltaan sekä tiedon esitystavoiltaan kevyemmäksi ja ilmavammaksi sillä vanhojen sivujen rasitteena olivat nimenomaan raskaat tekstimassat ja tukkoinen taitto. Liiton käytössä on nyt modernit verkkopalvelun hajautettuun ylläpitoon soveltuvat työkalut niin sisällön ja rakenteen hallintaan, vuorovaikutteisten palveluiden kehittämiseen kuin myös tiedotustoimintaan ja tapahtumien sekä koulutusten hallintaan.

Projekti jatkuu elokuussa liiton ja sen jäsenyhdistysten käyttöön soveltuvat Extranet –palvelun toteutuksella.

www.kuuloliitto.fiTakaisin

Meihin luottavat jo