Alzheimer-keskusliitto on nyt Muistiliitto

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 9.3.2009

Pitkäaikainen asiakkaamme, Alzheimer-keskusliitto, vaihtoi nimeään Muistiliitoksi organisaation toimintastrategian uudistamisen yhteydessä. Toteutimme verkkopalvelun ilmeuudistuksen käytössä olleen uuden ilmemateriaalin pohjalta, hankimme tarvittavan kuvitusmateriaalin, konseptoimme verkkopalvelun rakenteen ja tiedon esitystavat uusiksi ja teimme tarvittavat järjestelmäpäivitykset ja laajennukset käytössä olevaan ylläpitojärjestelmään.

Alzheimer-keskusliitto on nyt Muistiliitto

Muistiliitto (ent. Alzheimer-keskusliitto) on vuonna 1988 perustettu potilas- ja omaisjärjestö. Muistiliitto toimii sääntöjensä mukaisesti muistihäiriöisten ja dementoituvien ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitto on 46 paikallisen Muisti-, Alzheimer- ja dementiayhdistyksen valtakunnallinen kattojärjestö. Jäsenjärjestöissä on yhteensä yli 10 000 henkilöjäsentä.

Liiton toiminnassa perinteisten toimintarakenteiden lisäksi painottuvat muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja yleiseen aivoterveyteen liittyvät näkökulmat. Muistiliitto jäsenyhdistyksineen on aktiivinen toimija muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä terveyden edistäjänä, muistisairauksien ennaltaehkäisijänä sekä väestön aivoterveyden edistäjänä.

Tavoitteita ja ratkaisuja: organisaation ilmemuutoksen mukainen liiton uutta toimintastrategiaa tukeva kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen verkkopalvelu
Verkkopalvelun uusimisen lähtökohtana oli toteuttaa organisaation uuden ilmeen mukaiset, rakenteeltaan selkeät, helppokäyttöiset ja tietosisällöltään kattavat sivut, jotka tarjoavat eri käyttäjäryhmille riittävästi ajankohtaista tietoa liiton toimintaan, palveluihin sekä tapahtumiin liittyen ja muodostavat lisäksi kattavan muistiasioiden ja muistisairauksien tietopankin. Vertaislinjan keskustelualue tarjoaa kohtaamispaikan ja kommunikaatiokanavan, jossa muistisairaat ja heidän omaiset, alan työntekijät, omaishoitajat, liiton henkilökunta ja muut aiheesta kiinnostuneet voivat vaihtaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan muistisairauksiin, niiden hoitoon, ennaltaehkäisyyn ja muihin mieltä painaviin asioihin liittyen. Muistiliiton verkkokauppa yhdessä lahjoitustoimintojen kanssa tukee liiton varainhankintaa, tapahtumakalenteri kokoaa ajankohtaiset tapahtumat ja alan koulutukset yhteen paikkaan mahdollistaen mm. sähköisen ilmoittautumisen ja lisäksi pääasiassa jäsenyhdistyksille suunnattu Extranet –palvelu tarjoaa ratkaisuja liiton ja jäsenyhdistysten väliseen kommunikaatioon, materiaalin jakamiseen ja asioiden käsittelyyn.

www.muistiliitto.fiTakaisin

Meihin luottavat jo