Suomen Uusiomuovi Oy:lle uusi verkkopalvelu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 16.2.2009

Suomen Uusiomuovi Oy julkaisi muovin uusiokäyttöön ja kierrättämiseen soveltuvan laajan tietopaketin verkkoympäristöön. Uusi sivustokokonaisuus tarjoaa ajankohtaista muovitietoutta selkeässä muodossa niin kuluttajille kuin myös ympäristöasioista tietoisille yrityksillekin.

Suomen Uusiomuovi Oy:lle uusi verkkopalvelu

Suomen Uusiomuovi Oy on 44:n maassamme toimivan yrityksen ja järjestön omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Sen tehtävä on tuottaa ja ylläpitää järjestelmiä, jotka hyödyntävät Suomessa käytettyjä muovisia pakkauksia uudelleen raaka-aineiksi. Myös muiden muovituotteiden hyödyntämisreittien kehitys kuuluu yrityksen tehtäviin. Pakkausten lisäksi muoviputket ja -putkiyhteet ovat tuoteryhmä, jonka valtakunnallisen hyötykäyttöjärjestelmän kehitykseen yritys on osallistunut. Suomen Uusiomuovi Oy toimii läheisessä yhteistyössä Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n kanssa.

2009 – Tavoitteita ja ratkaisuja: muovin kierrätyksen ja uusiomuovikäytön tietopaketti, uutisointiin soveltuva tiedotus- ja palvelukanava
Suomen Uusiomuovi Oy:n verkkopalvelun kehityksen tavoitteena oli toteuttaa yritykselle sen muun markkinointiviestintämateriaalin kanssa sukunäköinen, tietosisällöltään laaja ja helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka kokoaa muovin kierrättämiseen, uusiomuoviratkaisuihin ja muovimateriaalien ympäristökuormitukseen liittyvää tietoa kattavasti ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Uusi raikkaampi ja ilmavampi verkkoilme sekä joustava sisällönhallintajärjestelmä mahdollistavat entistä selkeämmät, kattavammat ja ajankohtaiset sivut, joista löytyy tarvittavaa tietoa jokaiselle kohderyhmälle. Perusjärjestelmäratkaisuna toimitettu kokonaisuus tarjoaa asiakkaalle riittävät työkalut monipuoliseen sisällönhallintaan, uutisointiin ja verkkopalvelun käytön seurantaan. Jatkosuunnitelmissa on kehittää verkkopalvelua viestintäratkaisujen ja vuorovaikutteisten palveluiden osalta asiakastarpeitten mukaisesti.

www.suomenuusiomuovi.fiTakaisin

Meihin luottavat jo