Uutiskirjesovellus Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukselle

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 3.2.2009

Asiakkaamme Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus otti käyttöönsä uutiskirjesovelluksen kehittääkseen sähköistä viestintäänsä. Järjestelmä yhdistettiin aiemmin toimittamaamme asiakasrekisterisovellukseen ja sen postituskoodeihin.

Uutiskirjesovellus Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukselle

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) toimii Turun yliopiston erillislaitoksena ja on vuodesta 1984 lähtien vahvistanut asemaansa maamme merenkulun ja siihen läheisesti liittyvien alojen täydennyskouluttajana sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluitten tarjoajana. Toiminnallaan MKK vastaa niin alueellisiin kuin kansallisiinkin tarpeisiin. Koulutus- ja konferenssipalveluiden asiakkaita ovat yksittäiset henkilöt, merenkulku- ja kuljetusalan yritykset sekä julkinen hallinto. Kurssit ja konferenssit sekä erilaiset henkilöstönkehittämisohjelmat voidaan myös räätälöidä vastaamaan kunkin asiakkaan erityistarpeita. Koulutuspalveluitten lisäksi MKK tarjoaa asiakkailleen myös asiantuntevaa apua erilaisten kokousten järjestämisessä.

2009 – Tavoitteita ja ratkaisuja: sähköinen uutiskirjesovellus koulutuksen markkinointiin ja asiakasviestintään
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen tavoitteena oli sähköisen viestinnän tehostaminen kohdennetuilla asiakaspostituksilla. Aiemmin tulosteina lähetetyt postitukset, niiden valmistelu, osoitetarrat ja kaikki muut toimenpiteet veivät aikaa ja aiheuttivat tietenkin suuria kokonaiskustannuksia vuositasolla. Tarjosimme ratkaisuksi sähköisten uutiskirjeiden ja postituslistojen hallintaan kehitettyä sovellustamme, joka yhdistettiin aiemmin toimittamamme asiakasrekisterin postituskoodeihin. Valmiiksi luokitellut osoitteistot ja niiden hallinta ovat näin kätevästi asiakkaan käytettävissä, ja organisaation asiakas- ja kohderyhmien osoitetiedot pidetään keskitetysti yhdessä paikassa. Kohdennetuilla, näyttävillä ja monipuolisesti taitettavilla sähköisillä uutiskirjeillä markkinoidaan kohdennetusti tulevia koulutuksia ja tiedotetaan muista organisaation ajankohtaisista aiheista kuten tutkimuksista.

Kysy lisää asiakasrekisteriratkaisuistamme sekä sähköisten uutiskirjeiden hallintasovelluksistamme:

Sami Pylvänäinen
IT Manager
040 825 6267
sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo