Uusia sivustojulkaisuja – FCG Finnish Consulting Group ja Innomedica

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 13.9.2007

Ensimmäiset syksyn sivustojulkaisut valmistuivat asiakkaiden sisältötuotannon myötä sovitulla aikataululla.

Uusia sivustojulkaisuja – FCG Finnish Consulting Group ja Innomedica

FCG Finnish Consulting Group –konsernin pääsivusto julkaistiin uusien toimitilojen käyttöön oton yhteydessä nopealla aikataululla. Yrityspresentaatioon ja konsernin eri liiketoimintaryhmien palveluiden esittelyyn ja markkinointiin suunniteltua kolmikielistä sivustoa tukee eri kohde- ja sidosryhmäkäyttöön suunniteltu Extranet-palvelu, jota voidaan käyttää myös konsernin sisäisenä Intranet-alustana. Jatkosuunnitelmissa on verkkopalvelun laajentaminen mm. rekrytointiin soveltuvilla ratkaisuilla sekä konsernin muiden liiketoimintaryhmäsivustojen toteutus asiakkaan aikataulun mukaisesti.

FCG Finnish Consulting Group
FCG Finnish Consulting Group on kotimaan mittakaavassa ainutlaatuinen osaamiskeskittymä joka muodostuu konsernin eri liiketoimintaryhmien tarjoamista monialaisista palveluista, jotka kattavat erityisesti julkisen sektorin tarvitsemat konsultti- ja koulutuspalvelut. Palveluja tarjotaan laajasti myös yksityiselle sektorille. FCG -konserni aloitti toimintansa vuonna 2005 ja sen syntyyn vaikutti erityisesti konserniin kuuluvissa yhtiöissä ilmenevä perusteltu tarve yhdistää monialainen osaaminen yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Järjestelyn tarkoituksena oli myös parantaa yhtiöiden menestymismahdollisuuksia ja uskottavuutta kansainvälisessä koulutus- ja konsulttitoiminnassa ja luoda myös kustannustehokkuutta ja tuoda volyymietua FCG -konsernin sisäiseen toimintaan. FCG -konserni on palvelutarjonnaltaan ainutlaatuinen. Sen palvelut kattavat johdon konsultoinnin ja koulutuksen, investointihankkeiden suunnittelun sekä kansainvälisten kehitysprojektien konsultoinnin. Konserni tarjoaa ammattimaista projektinjohto-osaamista sekä syvällistä teknistä, taloudellista, hallinnollista ja liikkeenjohdollista osaamista. Vuonna 2006 FCG -konsernin henkilöstömäärä oli 475 ja sen liikevaihto noin 66 M€.

Innomedica Ltd
Life Sciences –alalla toimiva palveluyritys Innomedica Ltd kaipasi yritysilmeensä kehittämistä ja verkkopalvelunsa uusimista vastaamaan paremmin laadukasta ja luotettavaa yrityskuvaa. Loimme yristyspresentaatioon ja palveluiden markkinointiin soveltuvan laadukkaan ja näyttävän verkkopalvelun, jonka yhteydessä asiakkaan logoa stilisoitiin käytettävämpään ja modernimpaan muotoon. Teimme myös konseptisuunnittelua asiakkaan palvelutuotteiden esiintuomiseksi ja toimitimme asiakkaan toivoman aihepiirin mukaiset kuvituskuvat omasta kuvapankistamme.

Vuonna 1997 perustettu Innomedica Ltd on Life Sciences -alan yrityksiin erikoistunut palvelu- ja konsultointiyritys. Innomedica auttaa suomalaisia lääke- sekä diagnostiikka-alan kehitysyrityksiä löytämään kansainvälisiä partnereita ja solmimaan tutkimussopimuksia kontaktiverkkonsa avulla sekä auttamaan biotekniikka- ja lääkekehitysyrityksiä kaupallistamaan tuotteitaan. Yhtiö tarjoaa palveluita markkinoille pääsyn, lisensoinnin, partneroinnin, strategisen suunnittelun, liiketoimintasuunnittelun ja muiden yritysten keskeisten kehittämistoimintojen tueksi sekä sijoituskohteiden arvioimiseksi bio- ja lääkealaan sijoittaville rahoittajille. Biotekniikan ja lääkealan lisäksi Innomedicalla on vankkaa asiantuntemusta diagnostiikassa, lääke-tieteellisissä laitteissa ja funktionaalisissa elintarvikkeissa. Yrityksellä on toimintaa kotimaan lisäksi Euroopassa ja Aasian markkinoilla, jonne se on rakentanut aktiivisesti partnerointiverkostoa.Takaisin

Tutustu verkkopalveluun osoitteessa: http://www.fcg.fi

Tutustu verkkopalveluun osoitteessa: http://www.innomedica.fi

Meihin luottavat jo