Sopimus Vehasen Saha Oy:n verkkopalvelun uudistamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 13.10.2006

Olemme solmineet sopimuksen hirsitaloja valmistavan Vehasen Saha Oy:n verkkopalvelun uudistamiseksi. Uudistaminen kattaa niin sivuston ilmeen ja käyttöliittymän toteuttamisen yhdessä asiakkaan mainostoimiston kanssa kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä sivuston hosting-palvelun.

Sopimus Vehasen Saha Oy:n verkkopalvelun uudistamisesta

Vehasen Saha Oy on jo vuonna 1947 perustettu kotimainen perheyritys, joka valmistaa ja myy hirsitaloja kotimaan markkinoille sekä erityisesti vientiin. Viennin osuus on noin 70% koko myynnistä ja sen pääkohdealueita ovat Eurooppa ja Aasiassa erityisesti Japani. Yritys on laatuluokitukseltaan AAA-sertifioitu, sen liikevaihto on 5,6 milj. € ja henkilöstön määrä on 55. Vehasen Sahan vahvuuksia ovat toimitettavien asiakasratkaisujen moninaisuus, asiakaskohtaisten toiveiden toteuttaminen sekä laadukkaan kotimaisen hirsimateriaalin käyttö, jotka korostuvat menestystekijöinä suhteessa valmistaloja toimittaviin kilpailijoihin. Toimitukset ulottuvat aina laajoihin hirsitalokokonaisuuksiin eli todellisiin luksusluokan unelmakämppiin.

Vehasen Sahalla on menossa markkinoinnin, myynnin ja viennin laaja kehittämishanke. Tavoitteena on uusia yrityksen visuaalinen ilme ja verkkopalvelut sekä rakentaa uusia vientikanavia. Uusittavan verkkopalvelun tarkoituksen on nykyistä tehokkaammin tukea sekä kotimaan myyntiä että yhteistyötä jälleenmyyjien kanssa eri markkina-alueilla sekä luoda mahdollisuuksia myös uusien jälleenmyyjien hankintaan.

Monikielinen sivusto kansainväliseen markkinointiin ja tuote-/ratkaisuesittelyyn sekä Extranet-palvelut asiakas- ja jälleenmyyjäkäyttöön
Vehasen Sahan verkkopalvelun uudistuksen tavoitteena on luoda yrityskuvaa vastaava ja yrityksen vahvuuksia korostava kansainväliseen markkinointiin soveltuva, helppokäyttöinen sivusto. Sivusto toimitetaan kaiken kaikkiaan yhdeksällä eri kielellä, jotta kansainvälisiä asiakkaita voidaan palvella parhaiten heidän omalla äidinkielellään. Monipuolisten mallistoesittelyjen ja erityisesti asiakkaitten toiveiden muokaisesti toimitettujen hirsitaloratkaisujen ja niihin liittyvien asiakasesimerkkien avulla on tarkoitus houkutella uusia asiakkaita suunnittelemaan toiveittensa mukaisia hirsitaloja ja valitsemaan toimittajakseen nimenomaan Vehasen Sahan. Verkkopalvelun hyödyntäminen ja vuorovaikutteisten palveluiden kehittäminen ovat erityisasemassa näitä ratkaisuja suunniteltaessa.

Monikielistä sivustoa laajennetaan Extranet-ratkaisuilla, jonka tarkoituksena on yhtäältä asiakaspalvelun kehittäminen sekä toisaalta laajenevan jälleenmyyjäverkoston palveleminen. Extranet koostuu mm. rakentajien kuva- ja materiaalipankista, rakennusohjeista, toimitusprojektien etenemistiedoista, asiakastyytyväisyyskyselyistä, rakentajille suunnatusta täsmäsääpalvelusta sekä asiakkaiden itsensä ylläpitämistä rakennuspäiväkirjoista.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu sivuston ja sen eri kieliversioiden sekä Extranet-palveluiden rakenteen ja sisällön hallinnasta, uutisointityökaluista, sähköisten lomakkeiden hallintatyökaluista sekä sivuston käytön seurantaa ja kehittämistä varten toimitettavista työkaluista. Perusjärjestelmän lisäksi käyttöön on tulossa tuotetietokanta, jota käytetään malliston ja asiakasratkaisujen laajaan esittelyyn ja suunnittelun apuvälineenä sekä oppaana itselleen sopivan hirsitaloasunnon löytämisessä. Tuotetietokanta on tarkoitus yhdistää osaksi myöhemmin käyttöön otettavaa uutta tuotannonohjausjärjestelmää. Extranet-puolelle toimitettavaa rakennuspäiväkirjojen hallintaa varten toimitetaan räätälöity eBlog –sovellus, joka liitetään samalla eAdmin –ohjelmistomme uudeksi osaksi.

Vehasen Sahan uuden verkkopalvelun ensimmäiset kieliversiot on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2006 asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti. Muut kieliversiot sekä Extranet-ratkaisut toteutetaan jatkotöinä asiakkaan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti alkukeväästä 2007.

Kysy lisätietoja tuote-esittelyyn, markkinointiin ja Extranet-tarpeisiin kehitetyistä ratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo