Sopimus maamme suurimpiin kuuluvan yhdyskuntasuunnittelun konsulttitoimiston verkkopalvelun uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 22.5.2006

Olemme solmineet sopimuksen maamme suurimpiin kuuluva yhdyskuntasuunnittelun konsulttitoimiston, Suunnittelukeskus Oy:n, verkkopalvelun uusimisesta. Sivustouudistus kattaa niin sivuston graafisen ilmeen ja käyttöliittymän uusimisen kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä hosting-palvelun.

Sopimus maamme suurimpiin kuuluvan yhdyskuntasuunnittelun konsulttitoimiston verkkopalvelun uusimisesta

Suunnittelukeskus Oy on maamme suurimpiin kuuluva yhdyskuntasuunnittelun konsulttitoimisto ja osa FCG-konsernia yhdessä Efeko Oy:n ja Helsinki Consulting Group Ltd:n kanssa. Konsernin palveluksessa on yli 500 asiantuntijaa, sen liikevaihto on n. 70 M € ja kansainvälisen toiminnan osuus 40 %. Suunnittelukeskuksella on alueellisia toimipisteitä ympäri Suomea ja sen päätoimialoina ovat alueiden käyttö ja kehitys, vesi- ja ympäristötekniikka, liikenne ja väylät sekä talosuunnittelu. Usealla päätoimialallaan Suunnittelukeskus Oy on ehdoton markkinajohtaja kotimaassa, jonka lisäksi kansainvälisiä hankkeita tehdään osakkuusyhtiöiden ja partnerien kautta ympäri maailmaa.

Tavoitteet ja ratkaisut
Tavoitteena on toteuttaa konsernin käyttöön soveltuva tekninen alustaratkaisu, jota voidaan käyttää monipuolisesti eri konsernisivustojen sekä yksittäisten projektisivustojen pystyttämisessä. FCG-konsernin graafisen ohjeiston perusteella pyritään luomaan sivustoille tunnistettava, yhtenäinen ja sukunäköinen ilme sekä helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka avulla liikkuminen eri sivustojen välillä sujuu joustavasti.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu sivuston rakenteen ja sisällön hallinnasta, uutisointityökaluista, sähköisten lomakkeiden hallintatyökaluista, tarvittavista helppokäyttöisyystoiminnoista sekä sivuston käytön seurantaa varten toimitettavista työkaluista. Laajan henkilöstön hallinta sekä ylläpidon hajauttaminen eri toimipisteiden ja vastuuhenkilöiden välillä onnistuu joustavasti toimitettavan ylläpitoratkaisun kautta. Perusjärjestelmän lisäksi käyttöön on tulossa erittäin laaja referenssitietokanta, jota voidaan käyttää monipuolisesti ja dynaamisesti eri puolilla sivustoa. Rerefenssikantaa on suunniteltu kehitettävän siten, että sitä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää myös muussa yrityksen toiminnassa kuten esimerkiksi tarjouspohjien valmistelussa.

Suunnittelukeskuksen uusi verkkopalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön alkusyksystä 2006 asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti. Muut konsernisivustot sekä projektisivustot toteutetaan jatkotöinä asiakkaan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti.

Kysy lisätietoja monipuolisista ratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo