Verkkoratkaisuja rakennusalan järjestöpuolelle

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 12.4.2006

Kokemuksemme järjestöviestinnästä ja toteuttamamme organisaatioviestintään soveltuvat ratkaisut vakuuttivat Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry:n kun he valitsivat toimittajaa sivustonsa uusimiseen. Verkkopalvelun uusiminen kattaa niin sivuston ilmeen ja käyttöliittymän uusimisen kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä sivuston hosting-palvelun.

Verkkoratkaisuja rakennusalan järjestöpuolelle

Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä. Henkilöjäsen vaikuttaa RIA:n toimintaan jäsenyhdistyksensä kautta. Liittoon kuuluu koko maan kattavat 17 alueellista yhdistystä ja yksi työmarkkinajärjestö.

Tavoitteet ja ratkaisut
Tavoitteena on toteuttaa järjestötoimintaan soveltuva ajankohtainen, moderni ja kattava palvelukokonaisuus, josta on helposti löydettävissä jäsenistön ja muun sidos- ja kohderyhmien etsimä tieto. Nykyinen käytössä oleva sivusto on auttamattomasti vanhentunut niin graafiselta ilmeeltään, käyttöliittymältään kuin myös sisällöltään, joten helppokäyttöinen ylläpitoratkaisu ja sivuston nykyaistaminen ovat paikallaan. Ylläpitoratkaisu käsittää sivuston sisällön ja rakenteen monipuolisen hallinnan, tiedotustoimintaan soveltuvat ratkaisut, varauskalenteritoiminnon sekä tiedonhallintaan liittyvät helppokäyttöisyystoiminnot (haku sekä sivustokartta). Uusittu, monipuolinen kävijäseuranta tarjoaa runsaasti käyttökelpoista tietoa sivuston käytöstä jonka avulla sen sisältöä voidaan kehittää vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Järjestelmä rakennetaan kehittämämme uuden eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan. Lisäksi käyttöön tulee sähköinen lomakepalvelu, joka mahdollistaa mm. vaihtuvat verkkokyselyt ja –gallupit.

Jatkosuunnitelmissa on mm. Extranet-ratkaisut, jäsenyritysrekisterin kehittäminen sekä jäsenkäyttöön soveltuvien vuorovaikutteisten palveluiden toteuttaminen. Uusi verkkopalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön alkusyksystä 2006 asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti.

Kysy lisätietoja järjestöpuolelle kehitetyistä ratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo